Regering moet afzien van herinvoering invoerrechten ICT-producten

Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Winkeliers (VsW), vindt dat de regering eerst zou moeten evalueren over de geïmporteerde ICT- producten alvorens maatregelen te treffen over het heffen van invoerrechten. Minister Gillmore Hoefdraad had deze maatregel reeds aangekondigd welke per 1 augustus zou ingaan. Hasnoe is geen voorstander van deze maatregel. Hij verneemt dat de maatregel per 1 september is ingegaan. De voorzitter vindt dat ICT-producten betaalbaar moeten blijven voor een ieder. “De regering kan liever werken aan de kwaliteit van de internetverbinding. Ook de bereikbaarheid van internet voor het hele land is essentieel, voornamelijk het binnenland.” De nieuwe maatregel betekent dat camera’s, die ook vallen onder ICT-producten, duurder zullen worden. Vooral in verband met de criminaliteit plaatsen winkeliers camera’s in hun winkel.

Hij vindt dat de regering achterstevoren te werk gaat en nu op alle manieren geld in kas probeert te krijgen. “Je kan niet eerst een maatregel treffen en dan evalueren of het werkt”, aldus Hasnoe naar aanleiding van de reactie van de minister dat er geëvalueerd zal worden na de herinvoering. De minister gaf wel aan dat goederen die al op weg zijn naar Suriname, niet onder deze maatregel vallen.

Hasnoe was enkele weken terug ook meegereisd met een regeringsdelegatie naar Nicaragua, daar hebben zij een systeem waarbij de regering eerst afstemt met de winkeliers alvorens soortgelijke maatregelen worden ingevoerd. Dit systeem zou volgens Hasnoe hier ook van toepassing moeten zijn.

De vrijstelling was zes jaar terug geïntroduceerd door de regering Bouterse/Ameraali en was bedoeld om ICT-goederen toegankelijker te maken voor de samenleving. Deze maatregel was onder andere getroffen om de ICT-sector te stimuleren. Maar wordt nu weer teruggedraaid. Door deze maatregel kan de regering haar inkomsten verhogen.

door Kimberley Fräser