VORM VAN AFZETTERIJ

De regering heeft gisteren de regels die betrekking hebben op het zogenaamd “generaal pardon” voor vreemdelingen, aan de pers meegedeeld. Vreemdelingen die legaal Suriname zijn binnengekomen en thans illegaal in Suriname verblijven, kunnen bij betaling van forse bedragen in vreemde valuta een legaal verblijf van 24 maanden verkrijgen. De regering heeft om voor haar bekende redenen niet ervoor gekozen vreemdelingen een korte of langer durende verblijfsvergunning te verlenen, maar stelt een regeling in die haar behoorlijk wat geld zal opleveren. Gelijk is hiermede het vermoeden ontstaan, dat deze regeling een eentweetje betreft tussen Justitie en Financiën om de vreemdelingen financieel een beentje te lichten. Tijdens de regering van Wijdenbosch 1996 – 2000 werd de zogeheten Garimpeiro regeling geïntroduceerd die elke wettelijke basis ontbeerde en Braziliaanse goudzoekers die hier vertoefden en geen legale status hadden, dollars aftroggelen. Deze gelden werden bij de Centrale Bank van Suriname gestort en kwamen het kabinet van Wijdenbosch, die ook een verbrassend beleid voerde, ten goede. Miljoenen werden opgestreken uit deze illegale regeling door het corrupte Wijdenbosch regiem. Ook het kantoor van de toenmalige vicepresident streek gelden op uit deze illegale regeling. Thans heeft men een andere manier bedacht om aan vreemde valuta te komen en dan geldt de “generaal pardon” regeling slechts voor 24 maanden. Wil dat zeggen dat na 2 jaar de vreemdeling die een legale status heeft verworven, wederom het bedrag uit zijn categorie moet ophosten, anders loopt hij of zij opnieuw het gevaar als illegaal verblijvend te worden aangemerkt? Daar dient toch wel duidelijkheid over verkregen te worden. En waarom moeten illegale verblijvers uit de regio in het kader van de “generaal pardon” regeling US-dollar 600,- betalen en andere mensen uit Azië, Europa en de Verenigde Staten van Amerika US-dollars 3000,-? Dat is eventjes 500 procent meer.
Komt zulks omdat men er gewoon van uitgaat dat mensen uit de laatstgenoemde categorie landen, beter bij kas zijn? De “generaal pardon” regeling heeft een discriminatoir karakter en is erop gericht de hier illegaal vertoevende buitenlander eveneens kaal te plukken.
Denkt deze overheid thans dat ze een straatarme Haïtiaan die hier illegaal vertoeft, US-dollar 600,- zomaar afhandig zal kunnen maken? Om deze nieuwe maatregel te willen koppelen aan een Mensenhandel rapport uit 2017 van de Verenigde Staten van Amerika snijdt geen hout, omdat de meeste illegalen die in Suriname vertoeven, niet het slachtoffer zijn van mensenhandel. Velen onder hen zijn gewoon economische vluchtelingen die uit pure nood hun land hebben verlaten en ze hebben dat op eigen initiatief gedaan. Deze regering is doende op elke niveau bezig mensen in dit land financieel kaal te plukken. Een van de jongste voorbeelden betreft de drastische tariefverhoging voor paspoorten en andere documenten die betrokken moeten worden bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Een ander voorbeeld betreft het wederom introduceren van de invoerrechten op alle ICT-producten en mobiele telefoons. Ook het verhogen van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen is niet louter ingesteld om de lokale pluimveesector te beschermen, maar zeker wel ter verhoging van de staatsinkomsten in de sfeer van indirecte belastingen.