‘Land zonder behoorlijke garantie achtergelaten’

De Nationale Assemblée (DNA) is gisteren, maandag 4 september, met reces gegaan. Voorafgaand hieraan is op donderdag 31 augustus een laatste vergadering gehouden. Gedurende de recesperiode worden er dienstreizen gemaakt door diverse parlementariërs, ondanks dat ons land in een diepe crisis zit. August Boldewijn, bestuurskundige, zegt geen problemen te hebben met de dienstreizen, maar is van mening dat het land zonder behoorlijke garantie wordt achtergelaten.

“Veel mensen maken gebruik van deze periode om op vakantie te gaan, maar tegelijkertijd worden bepaalde zaken, die belangrijk zijn voor de staat gedaan”, zegt Boldewijn. “De parlementariërs hebben recht op vakantie en ik heb geen probleem daarmee”, stelt Boldewijn. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan dat het reces geen vakantie is, maar slechts een periode waarin het parlement niet of zo min mogelijk vergadert.

Ten aanzien van het feit dat de dienstreizen gemaakt worden terwijl het land zich in een crisis bevindt, zegt Boldewijn dat er steeds gesproken wordt over een crisis, terwijl een crisiscentrum ontbreekt. Hij geeft aan dat hij niet weet hoe ‘crisis’ in dit geval gedefinieerd wordt, maar vindt het een kwalijke zaak dat een dergelijk centrum ontbreekt, terwijl de crisis al een jaar of twee gaande is.

Boldewijn zegt dat het parlement vóór het reces, de crisis bespreekbaar moest maken, omdat zij verantwoordelijk is voor het volk. “Het zou onmenselijk zijn om te stellen dat de mensen niet op vakantie mogen, maar zij moesten ervoor zorgen dat zij een behoorlijk plan van aanpak achterlaten, mochten bepaalde zaken zich voordoen. Niemand laat bij vertrek zijn huis open zonder maatregelen te treffen voor eventuele zaken die kunnen plaatsvinden”, aldus Boldewijn.

De periode van reces is ook bedoeld om zaken in orde te krijgen voor de te houden jaarrede van de president welke dit jaar op 29 september zal plaatsvinden. De eerstvolgende huishoudelijke vergadering zal rond de periode van 25 september 2017 plaatsvinden.

door Priscilla Kia