Suriname en Brazilië versterken onderwijsbanden

Robert Penuex, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft vandaag op het ministerie samen met professor Rosanna de Souza e Silva, executive director of Coimbra Group of Brazilian Universities, twee samenwerkingsovereenkomsten getekend. Beide overeenkomsten gaan over het versterken van de onderwijssystemen van beide landen. Juan Pawiroredjo, hoofd van de afdeling Voorlichting, zegt dat dat de Coimbra Group of Brazilian Universities, zeventig top Braziliaanse universiteiten onder zich heeft. Hij geeft aan dat het versterken van de onderwijssystemen, door middel van uitwisselingsprogramma’s en projecten tussen docenten, professoren en studenten van beide landen zal gebeuren.

De tweede samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen het International Institute for Education for Development (IIED), waaronder de opleiding ICT in Education in samenwerking met het Instituut voor Opleidingen van Leraren (IOL) valt, en de Coimbra Group of Brazilian Universities. Deze overeenkomst is meer gericht op ICT. Pawiroredjo voert aan dat de eerste 69 bachelorstudenten van de opleiding ICT in Education, afgelopen zaterdag zijn afgeleverd. Hij geeft aan dat de vraag naar opleidingen met een internationaal karakter groot is en dat deze overeenkomst hierop kan inspelen. Als voorbeeld haalt Pawiroredjo aan dat ICT-professionals veel gevraagd zijn, er is ook een masteropleiding voor ICT. Hij zegt dat het ministerie voor eind van dit jaar van start zal gaan met het eerste project binnen de samenwerkingsovereenkomst met Brazilië, namelijk de start van een masteropleiding.

-door Johannes Damodar Patak-