Minder runderen geslacht bij offerfeest

Dit jaar zijn er veel minder runderen geslacht bij het islamitische offerfeest, Ied-ul-Adha. De economische crisis in ons land heeft daaraan flink bijgedragen. Afgelopen vrijdag en zaterdag namen wij een kijkje in de verschillende moskeeën. Alhoewel er minder geslacht is van het jaar, waren de rijen van mensen om in aanmerking te komen voor een pakketje rundvlees of schapenvlees, juist langer. Volgens islamitische regels wordt een derde deel van het vlees afgestaan aan de moskee en twee derde gaat naar de personen die het dier geofferd hebben.

Deze verdelen op hun beurt het vlees verder onder familie, vrienden en behoeftigen. De leden van de moskee maken als eerste aanspraak op een pakketje vlees. Het offeren vergt veel van de moslims en door de crisissituatie wordt het nog zwaarder. Terwijl de groep van behoeftigen elk jaar alleen maar groter wordt, kunnen de moskeeën minder vlees aanbieden. De prijs van een stier bedroeg vorig jaar tussen de SRD 8000 en de SRD 10.000. Van het jaar moesten gelovigen tussen de SRD14.000 en de SRD 20.000 neertellen.

Door middel van bonnetjes konden behoeftigen in aanmerking komen voor wat vlees. Verschillende moskeeën hanteren dit systeem om chaotische situaties te voorkomen. De mensen met een bon worden eerst geholpen. Hierna worden de overige mensen die geen bon hebben, geholpen. De controle bij het verdelen van het vlees is door de jaren heen opgevoerd, omdat mensen op allerlei manieren proberen om zoveel mogelijk vlees te bemachtigen. De strenge controle moet ervoor zorgen dat het vlees eerlijk verdeeld wordt.

Het offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in opdracht van Allah. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Allah stuurde vervolgens een lam dat de plaats van zijn zoon mocht innemen.

-door Johannes Damodar Patak-