ONEERLIJK

Leerlingen van de LBO krijgen een herkansing voor het maken van hun examen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit, omdat de slagingspercentages van het LBO op bepaalde scholen 0 procent zijn. Jeugdparlementariërs hebben zich hierover uitgesproken en vinden dat elke leerling van het LBO die niet geslaagd is, recht heeft op een herkansing. Echter vinden wij dat de jeugdparlementariërs en het ministerie, niet alleen LBO-leerlingen een herkansing zouden moeten geven. Niet alleen leerlingen van het LBO, maar ook van de mulo zouden een tweede kans moeten krijgen. Het mag niet zo zijn dat het ministerie leerlingen van het LBO gaat voortrekken, terwijl er ook leerlingen van de mulo zijn die buiten hun schuld niet geslaagd zijn. Denkt u maar aan de vele stakingen en de financiële situatie in ons land. Hierdoor zijn kinderen genoodzaakt om hun ouders bij te staan door te werken om bij te dragen in de dagelijkse kosten van het gezin. Recht voor één, recht voor allen. Er mag absoluut niet met twee maten gemeten worden. Er dient een gedegen onderzoek te komen waarom de scholieren van het LBO zo slecht hebben gescoord, is dat bijvoorbeeld geheel en al te wijten aan het nieuwe onderwijssysteem dat in het LBO is ingevoerd. Het geven van een herkansing wil ook niet zeggen dat het probleem van het LBO is opgelost. Indien de leerstof niet is begrepen, zal een herkansing ook niet veel uitmaken. Als de leerkrachten zelf moeite hebben met het nieuwe systeem, dan kunnen wij ons best voorstellen dat ook de leerlingen het enorm moeilijk gehad hebben. De leerkracht verzorgt de lessen op basis van zijn kennis, maar de examencommissie maakt het examen niet op basis van wat de leerkracht weet, maar op basis van het nieuwe onderwijssysteem van het LBO.