KPS MET BEVUILD BOEGBEELD

De criminaliteit neemt hand over hand toe in dit land en de regering, die mandaat heeft gekregen van het Surinaamse volk om vijf jaar te besturen, dient er alles aan te doen dat de nationale veiligheid een merkbare verbetering ondergaat. Maar tot nog toe hebben de regeringen Bouterse I en II niet laten zien dat ze in staat zijn het veiligheidsgevoel bij de Surinaamse bevolking te verhogen. Het aantal diefstallen en inbraken neemt zienderogen toe en dagelijks worden burgers op straat en in hun woningen beroofd. Zelfs bejaarde personen worden in hun slaap verrast door gewapende misdadigers en niet zelden worden de seniorenburgers mishandeld en in een geknevelde toestand achtergelaten. Er dient dan ook wat te gebeuren om een eind hieraan te brengen, althans de criminaliteit zwaar terug te dringen. Maar om dat te kunnen doen, moet bijvoorbeeld het Korps Politie Suriname (KPS) goed uitgerust worden en door kundige personen worden geleid. Mensen die in staat zijn een gedegen veiligheidsplan op te stellen en door te voeren. Er moet effectief en efficiënt tegen het crimineel gespuis opgetreden worden. Maar hoe doe je dat als de leidinggevenden niet over de juiste managementkwaliteiten beschikken, de vereiste academische scholing onderbouwd door een internationale accreditatie ontberen en binnen de hiërarchische verhoudingen bij de aanstellingen ernstige fouten zijn gemaakt? Dan krijg je de grootste problemen en zal het respect voor hogerop gestelde leiders ontbreken en tegenwerking de kop op steken. Wat zich thans binnen de hiërarchie van het Korps Politie Suriname voltrekt, is ronduit verontrustend en doet de vraag rijzen of we het Korps nog willen redden of helemaal overlaten aan willekeur, totale neergang en onbevoegde elementen van zeer bedenkelijke signatuur de hoogste leiding toebedelen? Lieden die de waarnemende korspchef regelrecht kunnen en mogen vervangen bij ontstentenis of ziekte die in het verleden in ernstigte opspraak zijn geraakt wegens hun vermeende betrokkenheid bij drugsgerelateerde criminaliteit, zijn thans naar onze mening totaal onterecht met bepaalde functies belast en kunnen maken en breken binnen het Korps. En dat is juist niet te pruimen voor mensen die het goed menen met dit land en het KPS een warm hart toedragen. Maar als je een kabinet hebt waar veroordeelde drugscriminelen en mensenrechtenschenders enorme invloed kunnen en weten uit te oefenen binnen het ambtelijke en daarbuiten, dan is infiltratie van schorem binnen het KPS natuurlijk zeer wel mogelijk. We glijden steeds verder af naar het niveau van een failed state waarbij de staat nadrukkelijk in velerlei opzicht faalt. Als ze deze hiërarchische verhoudingen handhaaft, dan weten we zeker dat ze een aparte agenda heeft met betrekking tot de toekomst van het KPS. Deze regering moet echter niet vergeten dat niet slechts wij deze aanstellingen afkeuren, maar dat men ook extern deze ontwikkelingen met argusogen blijft volgen en de uitwisseling van gevoelige informatie in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit en het internationale terrorisme in gevaar kan komen.