DIENSTREIS OF VAKANTIE?

Wat jammer zeg, dat de Venezolanen geen rode loper hebben uitgerold voor president Bouterse die plotsklaps kwam binnenvallen. Het staatshoofd werd ook niet verwelkomd door president Maduro. Niet eens door de BuZa-minister, maar door zijn assistent werd Bouterse verwelkomd. Minister van Finan-ciën, Gillmore Hoefdraad, vergezelt Bouter-se ook tijdens deze reis, dus de conclusie is dat het gaat om een dienstreis. Het is dus bijna vanzelfsprekend dat wij, het volk van Suriname, voor de charter betalen, voor de medische check-up en voor zijn vakantie met de totale familie. Bij een dienstreis draait het volk ook op voor de verblijfskosten en daggelden. Als eerste reden voor zijn vertrek gaf het Kabinet van de President op, dat Bouterse wegens gezondheidsredenen naar Cuba gaat en daaraan een vakantie koppelt. Wat zoekt hij dan ineens in Venezuela? Als je ineens een bezoek brengt aan een buurland, dan brengt ‘De boodschap’ geen eerlijke boodschap. Dit werd niet verteld door de coalitie schoothond en zijn team. Verder verklaart de Venezolaanse minister van Buiten-landse Zaken: “President Bouterse zegt zijn steun toe aan de regering van Venezuela.” Hoezo? Onze economie zit ook behoorlijk in een diep financieel dal, hoe kunen wij Venezuela dan steunen? Of heeft Bouterse het over morele steun? Heeft hij dat op persoonlijke titel, of namens het Surinaamse volk gedaan? Als hij namens het volk van Suriname deze belofte deed, dan had Bouterse dit eerst moeten doornemen met De Nationale Assemblee. Bouterse heeft onlangs nog in De Nationale Assemblee gezegd, dat als het gaat om de gebeurtenissen in Venezuela, de media de verkeerde informatie de wereld insturen. Is hij misschien even gaan informeren hoe je een controversiële nieuwe assemblee installeert, die ook de macht krijgt om de grondwet te herschrijven; een manier om de macht van de president te consolideren en dan als drogreden aanvoeren dat het allemaal in het belang van het bewaren van de vrede is? Hij laat net als Maduro ook liever het volk pienaren. Drape a moni e go! Deze regering maakt gretig gebruik van ons geld om met hele families op reis te gaan. Voor zijn gezondheid moest hij naar Cuba en dan ook nog gezellig de tussenstop in Venezuela. De regering beweert toch zo een transparante website te hebben, om haar in staat te stellen het volk van alles en nog wat wijs te maken via haar ‘boodschap’. Cuba en Venezuela zijn vermoedelijk de overgebleven opties om te vluchten als het vonnis van 20 jaar straks wordt voltrokken.

Simone B.