Imeao- school nodig of niet?

Bij de inschrijvingen voor het VOS-onderwijs, is gebleken dat de belangstelling voor een opleiding aan het Imeao is toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft alleen niet genoeg plaats voor alle studenten die naar het Imeao wensen te gaan. Minister Robert Peneux, heeft eerder ook besloten om de avond-Imeao stop te zetten. Hierdoor mag de school geen leerlingen inschrijven voor het eerste leerjaar. Het ligt in de bedoeling van de minister om op termijn de gehele avond-Imeao af te bouwen. Voor de andere leerjaren mogen studenten zich wel inschrijven. Dus hoewel er een overschot is aan leerlingen die op een Imeao-school geplaatst willen worden, heeft de minister nog niet besloten om de eerste jaars inschrijvingen ook te laten geschieden op de avond-Imeao. De gewone Imeao-scholen kunnen geen  leerlingen meer plaatsen. De commissie VOS-inschrijvingen weet ook niet hoe het ministerie zal omgaan met de leerlingen die nog geen plek hebben. Het belang om lokalen bij te bouwen bij de Imeao-scholen moet volgens de commissie nog bekeken worden, maar ook haalde zij aan dat de stopzetting van het avond-Imeao, heroverwegen moet worden. De minister is van mening dat er weinig inschrijvingen plaatsvinden op de avond-Imeao, echter beweren de directeur, leerkrachten en leerlingen van de school, het tegenovergestelde. De minister stelde ook dat de school voor te veel uitgaven zorgt voor het ministerie en gezien er weinig studenten zijn die zich inschrijven, is dit nadelig voor de regering. Echter lijkt het erop dat de minister niet met de juiste feiten werkt, want nu blijkt duidelijk, dat er veel meer belangstelling is voor de Imeao-opleidingen, dan de minister doet voorkomen. In een periode van economische malaise moet de regering er juist op toezien dat studenten kunnen werken en tegelijkertijd naar school gaan, omdat het velen niet lukt om het hoofd boven water te houden zonder (bij)baan. Geen diploma betekent minder kans op een baan. Het is juist de taak van de regering dat we een ontwikkeld volk hebben, dus moet zij de mogelijkheden daarvoor scheppen.