STVS = CENSUUR

Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen.

In moderne zin bestaat censuur uit elke poging om informatie, gezichtspunten of methoden van uitdrukking te verbannen.

Het doel van censuur is om de status quo te handhaven, om de ontwikkeling van een maatschappij of een afwijkende mening van een individu of een groep mensen, te onderdrukken. Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, bood afgelopen week een tv-spot ter uitzending aan diverse televisiestations, waaronder de STVS. De 50 seconden durende advertentie, waarin gepleit wordt voor een Wet Openbaarheid van Bestuur, werd zonder steekhoudende redenen geweigerd door de directeur van de STVS. Begin dit jaar deed zich eerder een incident voor toen Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), was uitgenodigd voor het live programma ‘8ter ‘t Nieuws’ van de Surinaamse Televisie Stichting (STVS).

In dit programma gaf de bondsvoorzitter zijn standpunt over de rechtspositie van de bonden. Het programma werd uit de lucht gehaald, toen men van mening was dat de bondsvoorzitter uitlatingen zou hebben gedaan over de wijze waarop de regering met zowel de bonden als de leraren omgaat. Dat werd de bond niet in dank afgenomen.

De directeur van de STVS is een van de vele marionetten die door de regering is aangesteld.

Alweer een Boutist die geregeld is bij een voorlichtingsinstituut waar hij normaliter nimmer een kans zou maken om een dergelijke functie te bekleden. Hij voert opdrachten uit en waakt over de belangen van zijn broodheren. In 2011 werden dagblad De West en Dagblad Suriname al geboycot door het Kabinet van de President. De reden hiervoor was dat deze mediahuizen zich niet hielden aan ‘de basisprincipes’ die gelden voor journalisten, zoals het publiceren van berichten op basis van de ‘juiste informatie’.

Deze dagbladen kregen toen op een gegeven moment geen uitnodigingen van het Kabinet van de President voor persconferenties of andere bijeenkomsten.

Dit soort gebeurtenissen dragen eraan bij dat de mate van beleving van de persvrijheid in Suriname jammer genoeg zorgwekkende vormen aanneemt. Wij staan thans op de 20ste plaats op de lijst van de organisatie Journalisten zonder Grenzen.

En dan kan die coalitie schoothond wel roepen dat er geen sprake is van censuur en zich opwinden in zijn dagelijkse radioprogramma doorspekt van onzin en verder allerlei stommiteiten vertellen, feit is thans dat erbij de STVS een heuse ‘Censor’ rondloopt en alles screent voor de uitzending. Ook probeert deze schoothond journalisten weg te kopen van mediabedrijven, hij biedt forse bedragen, zodat zij alvast hun huidige werkgever kunnen verlaten. Deze journalisten moeten dan wel gaan werken voor het propaganda-apparaat van de regering.

Valse of leugenachtige gegevens verstrekken zodat het volk verder in onwetendheid kan leven, en aannemen dat het goed zal gaan aan het einde van dit jaar.

Nou, het jaar is bijna om en ik denk dat een ieder thans beseft dat een positieve verandering niet in vier maanden tijd kan optreden.

R.S.B