LEUK VERHAAL MAAR TOCH MISLEIDING

Suriname haalt volgens gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), weer meer valuta binnen dan wat er wordt uitgegeven om goederen te importeren. Door deze redenering zou er een positieve handelsbalans zijn ontstaan. Suriname zou volgens deze gegevens, dus in staat moeten zijn voldoende deviezen binnen te halen waardoor er weer een gezonde monetaire reserve opgebouwd zou kunnen worden en een Centrale Bank in staat moeten zijn de wisselkoersen voor vreemde valuta te verdedigen, waardoor we weer een vaste wisselkoers krijgen waar iedere ondernemer op zou kunnen bouwen en plannen. Maar laten we eerlijk zijn, in Suriname ligt de koopkracht aan diggelen en hebben handelaren hun afzet rigoureus zien kelderen en zijn er derhalve toe overgegaan minder op jaarbasis te importeren. Hierdoor ging er ook minder valuta naar buiten dan er binnenkwam. De vraag naar goederen is in de afgelopen anderhalf jaar ernstig afgenomen, omdat de loontrekker gewoon te weinig verdient om te kunnen besteden. De vraag naar goe-deren is afgenomen door de ernstig verslechterde koopkracht die weer het gevolg is geweest van de devaluaties van de SRD en de daarop volgende inflatie. Minder bestellingen, dus ook minder valutaovermakingen naar het buitenland voor de import van goederen,. Als de export van goud, hout, vis, rijst en aardolieproducten gelijk blijft, dan zal er zeker meer geld uit de export binnenkomen dan eruit gaat aan importen en dat is dan de positieve handelsbalans waar Bouterse het over heeft gehad in DNA en die nu als steuntje in de rug wordt geëntameerd door een woordvoerder van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. In een vorige editie meldden wij reeds dat men vanwege de overheid niet met misleidende voorspellingen moet komen, want buitenlandse instanties die ook over onze economische en financiële cijfers beschikken, hebben gesteld, dat Suriname, St. Lucia en Venezuela, een negatieve economische groei voor het jaar 2017 laten zien. En het is ook hetzelfde ABS dat vermeld heeft in haar publicaties dat Suriname een economische terugval doormaakt. En al zou er thans een klein overschot op de handelsbalans vanaf 2016 zijn en voormeld hoe dat komt, is het toch zo dat Suriname voor maar liefst 600 miljoen dollar minder heeft verdiend. Het echte en eerlijke plaatje laat zien dat we gewoon veel minder hebben geïmporteerd. In 2016 was dat maar liefst 1.1 miljard dollar. In 2015 voerden we nog voor 1.9 miljard dollar aan goederen het land in. Conclusie: de import is ernstig teruggevallen, dus ook de vraag naar vreemde valuta. Hier is dan ook meteen het bewijs geleverd waarom de koers voor de dollar en de euro zich momenteel niet in opwaartse richting begeeft. Het mechanisme van vraag en aanbod laat hier zijn effecten zien. Zodra Surinamers meer SRD in handen krijgen ter besteding, zal de vraag naar vreemde valuta ook onmiddellijk toenemen en de koersen zullen wederom stijgen. Heeft niets met koersstabilisatie te maken, zoals Bouterse dat in DNA wenste te stellen. Er is dus zeker geen sprake van een keerpunt en economische groei die niet gestoeld is op productieverhoging en exportverhoging, maar op het plegen van leningen. Slechts een aanhang van pover opgeleiden en niet-denkers die je van alles wijs kunt maken, kan je vanwege de overheid met dergelijke verhalen vangen. Zolang we geen solide wisselkoers hebben die door de Centrale Bank van Suriname kan worden gedicteerd en verdedigd en leunend op een sterke monetaire reserve, kan er van echt economisch, financieel en monetair herstel geen sprake zijn. En zolang de gewone burger zijn koopkracht niet is hersteld naar het niveau van voor 2010, moet niemand ons sprookjes komen vertellen. De prijzen in de winkels zijn nog steeds sky high en nog steeds is het zo dat talloze gezinnen afhankelijk zijn gemaakt van goedkope voedselpakketten die door een overheid worden gesubsidieerd. Het is nog steeds een schande dat autohandelaren, personen die een auto door middel van een aflossingsregeling bij de eerstgenoemden hebben betrokken, moeten oproepen te komen betalen of het voertuig inleveren. Veel van deze autobezitters kunnen hun betalingsverplichtingen niet langer nakomen, omdat ze hun baan kwijt zijn. En dan durft men nog te verklaren dat we voor het eind van het jaar een positieve economische groei zullen doormaken. Er wordt dan wel niet bij gezegd uit welke bron het voorgekauwde cijfermateriaal afkomstig is. Het is dan ook aan te raden liever naar de uiteenzettingen van de VES te luisteren, want die weten tenminste van wanten en geven aan dat het helemaal niet goed gaat en de regering niet op de ingeslagen weg dient voort te gaan.