FRAUDE

Twee medewerkers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), zijn de afgelopen week in verzekering gesteld wegens verduistering in dienstbetrekking. Het blijkt dat zij vanaf begin 2016 tot en met juli 2017 ruim SRD 500.000 hebben verduisterd. Na een periode van meer dan een jaar wordt deze zaak ontdekt door de directie van het bedrijf. Een van de schuldige medewerkers zei dat er met valse cheques gewerkt werd om de gelden te ontvreemden van de kas. Toen bleek dat er een kastekort was, ontdekte men de praktijken die deze twee medewerkers uithaalden. Het is niet de eerste keer dat het energiebedrijf door eigen medewerkers wordt benadeeld. Zo hebben ook ex-directieleden in het verleden zich schuldig gemaakt aan een miljoenenfraude bij de EBS, deze zaak worden langer dan een jaar behandeld door de kantonrechter. De verduisterde middelen zijn nimmer teruggestort. Het komt maar al te vaak voor dat werknemers in dienst van parastatale bedrijven en overheidskantoren, geld stelen. Blijkbaar zijn de controlemechanismen van dien aard, dat een ieder een kans wil wagen om middelen die de staat toebehoren, weg te nemen. De mensen die zich schuldig maken hieraan, moeten niet alleen strafrechtelijk vervolgd worden, maar de gelden die het bedrijf of het land ontnomen worden, moeten eveneens terugbetaald worden. Daarnaast kan de overheid ook liever een bewijs van goed gedrag eisen van mensen die bij bepaalde kantoren aangetrokken zullen worden. Er wordt steeds verlies geleden en dit is een van de redenen waarom EBS genoodzaakt is om de tarieven aan te passen, over de vele voordelen van het personeel en het misbruik dat er wordt gemaakt, zullen wij deze keer niet praten. Gezegd wordt dat de EBS al geruime tijd doorgelicht wordt door een buitenlands bedrijf, Jacobs Consultancy. Het bedrijf zal de processen en de financiële positie van het staatsbedrijf nauwkeurig bekijken om de verbetergebieden te identificeren. Ook wordt er gezegd dat er een strategie ontwikkeld zal worden die de sector weer op spoor moet brengen richting de gewenste duurzame financiële en commerciële basis. Waarom wacht de staat op een buitenlands bedrijf om deze problemen te identificeren en te komen met mogelijke oplossingen, kunnen deze problemen niet door onze eigen experts opgelost worden?