VOOR DE GEKHOUDERIJ

Eind juni mochten ruim 48 mensen de sleutels van hun huurappartementen te Hanna’s Lust, in ontvangst nemen. De overhandiging werd groots gevierd met tal van regeringsprominenten. Nu zijn we twee maanden verder en de huurders kunnen tot nog toe niet hun intrek nemen in de huizen. Bij de overhandiging van de sleutels werd wel aan hen medegedeeld dat de nutsvoorzieningen nog niet in orde waren, voor verdere informatie moesten zij contact opnemen met het desbetreffende ministerie. Nu, na twee maanden, weten de huurders nog steeds niet wanneer zij hun intrek kunnen nemen in de appartementen. Het is dan ook niet vreemd dat de bewoners van het door de overheid gebouwde appartementencomplex, zich opgelicht voelen, want ondanks dat de mensen niet in de huizen kunnen wonen vanwege het gebrek aan nutsvoorzieningen, dienen zij wel huur te betalen. De huurprijzen liggen tussen SRD 350 en SRD 600. Het appartementencomplex telt drie gebouwen, elk gebouw huisvest vier gezinnen. Tijdens de overhandigingsceremonie drukte de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de twaalf huurders op het hart op tijd de huur te voldoen, echter zitten de mensen nu met de gebakken peren. In een periode van twee maanden heeft geen enkele huurder een goed beeld kunnen krijgen wanneer de nutsvoorzieningen zullen worden aangesloten. De overheid maakt de mensen blij met appartementen, maar hun vreugde heeft niet lang geduurd. Waarom heeft de regering ervoor gekozen om de sleutels aan de mensen te overhandigen en de huur te laten ingaan? Hierdoor zal een ieder ervan uitgaan dat de nieuwe bewoners opgelicht zijn. Mooier nog, de overheid kan tot nog toe geen duidelijkheid brengen wanneer de nutsvoorzieningen voor het appartementencomplex geregeld zullen worden. In feite heeft de overheid de mensen geholpen aan een goedkoop huurhuis in deze slechte economische situatie, dit komt velen van hen ten goede, echter lijden de mensen nu al verlies, gezien zij nog niet in de appartementen kunnen wonen. Sommigen wonen misschien nu nog in een ander huurhuis, wachtend op de nutsvoorzieningen. De nutsvoorzieningen zijn na twee maanden van sleuteloverhandiging nog niet in orde, dat schept weinig vertrouwen voor de appartementencomplexen die nog gebouwd moeten worden.