OPZET OF GEWOON STOMMITEIT

Opvallend waren de grote cocaïne drugsvangsten in stalen vrachtcontainers de afgelopen tijd. Sporttassen gevuld met honderden kilo’s cocaine, werden door de douane gevonden in de containers en door de narcotica afdeling van de politie in beslag genomen. Op de bescheiden voor export, stond aangegeven dat de containers waren beladen met houtproducten. Zowel boomstammen als verzaagd hout werden inderdaad in de containers geplaatst en daarbij natuurlijk ook de goed gevulde sporttassen met cocaïne. Opvallend was dat bij de laatste vangst, de sporttassen pal achter de stalen deur lagen. Genoeg reden om aan te nemen dat de cocaïne in volle zee uit vrachtcontainers zou worden gehaald om te worden overgeladen in andere vaartuigen met hun respectieve bestemmingen. In totaal werd er op 8 juli 2017 in een container op de Dr. Jules Sedney Haven 1750 kilo cocaïne aangetroffen. Op 8 februari van dit jaar, werd er ook al 70 kilo cocaïne in sporttassen in twee containers in dezelfde haven aangetroffen. Het vermoeden bestaat, dat zeker in de eerstgenoemde container, de coke werd geladen langs de Afobakaweg en dat ter plekke er geen douaneambtenaar aanwezig was. Een aandachtige lezer wees Keerpunt erop dat de straatwaarde die door de overheid werd opgegeven en horende bij de cocaïnevangst van 1750 kilo, absoluut niet klopt. Een kilo cocaïne brengt in landen van de Europese Unie tussen de 40.000 en 70.000 euro op . Dat wil zeggen, dat de door justitie opgegeven straatwaarde van 50 miljoen euro in strijd is met de realiteit. 1750 kilo x een gemiddelde van euro 50.000,- = 87.500.000,- euro. Is men zo onnozel dat men niet eens de echte straatwaarde achterhaalt of steekt er meer achter. We hopen niet dat er net als in het verleden fromu’s hebben plaatsgevonden met in beslag genomen hoeveelheden cocaïne en dat die toch nog in verkeerde handen is beland.