INFLATOIRE INGREEP

De regering is vast van plan de invoerrechten op kip en kipdelen te verhogen van 20 naar 40 procent. Haar doel is de eigen kipsector een steuntje in de rug te geven en de productie in deze sector een ‘boost’ te geven. Op verschillende momenten zijn er in de media berichten verschenen over deze materie en ook waarom de huidige prijzen voor lokale kip en kipdelen hoger liggen dan van die uit het buitenland. Braziliaanse kip die ook in grote hoeveelheden wordt geïmporteerd, is momenteel bijna even duur als het lokale product. De kip en kipdelen die uit de VS komen, zijn echter goedkoper door de 20 procent invoerrechten die berekend worden bij de import. Als de 40 procent wordt berekend, zal deze kip duurder worden voor de consument. Naar verluidt wordt de Amerikaanse kip veelal in de horeca gebruikt en bij de vele BBQ-kraampjes op straat. Ook in bepaalde huishoudens koopt men uit pure noodzaak de kip uit de VS. De verhoging van de invoerrechten van 20 naar 40 procent, zal zeker een verdere inflatoire werking tot gevolg hebben en zowel in de horecasector als bij de BBQ-stands op straat merkbaar zijn voor de consument. Dit zal in veel gevallen wel leiden tot omzetverlies. In het parlement zijn de meningen over de verhoging van de invoerrechten verdeeld. Bepaalde wetgevers zijn van mening, dat de aanpassing kippenvlees voor velen onbereikbaar zal maken. Hoe het ook zij, het snel verhogen van de indirecte belastingen op kip en kipdelen, zou misschien zelfs kunnen leiden tot kipschaarste wanneer de importeur minder binnen zal brengen en de lokale kipsector de constante vraag niet meteen kan opvangen door een niet snel op te voeren productie, die zeker van een aantal factoren afhankelijk is. Lokale kipproducenten hebben reeds meegedeeld dat ze wel in staat zijn de Surinaamse markt in zijn geheel te voorzien als de overheid daarvoor ook de ruimte biedt en bepaalde voorzieningen creëert. De nabije toekomst zal uitwijzen of de verhoging van 20 naar 40 procent voor buitenlandse kip en kipdelen een daadwerkelijke verhoogde productie binnen onze eigen kipsector tot gevolg zal hebben.