BRONNEN

De president heeft afgelopen donderdag indrukwekkende cijfers gepresenteerd in De Nationale Assemblee (DNA), waarbij hij aangeeft dat hij dit jaar een geprojecteerde groei van 0,9% ziet. Ook zou de inflatie volgens hem beneden de 20 procent liggen en is het begrotingstekort in de eerste helft van 2017 gedaald naar 3 procent, ook is onze deviezenvoorraad van USD 32 miljoen toegenomen naar USD 157 miljoen. Zelfs onze lopende rekening geeft een overschot aan van bijkans USD 47 miljoen. In feite heeft de president duidelijk willen maken dat de crisis overwonnen is en dat wij weer net als in 2010 kunnen leven. Maar de beste economen in ons land, namelijk de huisvrouwen, hebben tot nog toe niets gemerkt van dalende prijzen van goederen in de winkels. Integendeel worden goederen juist duurder en worden mensen steeds afhankelijker van voedselpakketten. De president moet zich diep schamen om het volk valse hoop te geven. Erger nog presenteert de president cijfers in De Nationale Assemblee (DNA) zonder bronnen te vermelden. Hoogstwaarschijnlijk hebben de adviseurs van de president de cijfers voor hem berekend.

De internationale organisatie Eclac heeft Suriname in de top drie geplaatst van landen met een slechte economische groei, desondanks zegt de president dat hij een geprojecteerde groei van 0,9 procent verwacht dit jaar. Voor deze president is het thans een hobby geworden om als een joker over te komen en het volk voor de zoveelste keer te misleiden. Ondanks de vele adviezen van de VES en andere groepen in de samenleving, heeft de regering duidelijk aangegeven dat zij de hulp van anderen niet nodig heeft. Foei toch met deze regering die erop uit is om alleen yangs te maken. Dat de president cijfers uit zijn duim heeft gezogen, blijkt uit het recentelijk uitgegeven rapport van de ABS, waarin zij aangeven dat de consumentenprijzen in vergelijking met juni 2016 met 33,8% zijn gestegen. De president moet zelf inkopen gaan doen om te ervaren wat de burgers moeten doorstaan en hoe duur goederen zijn geworden.