Zunder: ‘President moet zijn bronnen kenbaar maken’

Terwijl de internationale organisatie United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Suriname in de top drie landen heeft geplaatst waar het economisch gezien slecht gaat (inkrimping van 0,2%), heeft president Desiré Bouterse gisteren in het parlement een bescheiden groei van 0,9% geprojecteerd dit jaar. Hij praat over “een keerpunt in de economie”. In dit kader heeft de president cijfers gepresenteerd over de positieve verbetering van de inflatie, de afname van het begrotingstekort en onze deviezencapaciteit.

Armand Zunder, econoom, gevraagd naar een reactie, geeft aan dat de president niet alleen cijfers moet presenteren, maar ook zijn bronnen bekend moet maken. Hij voert aan dat de bronnen vooral voor economen belangrijk zijn om zelf hun analyse te maken. Volgens de recente cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) over de periode januari tot en met juni 2017 en de periode januari tot en met juni 2016, zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 33,8% gestegen. Volgens Zunder zijn de beste economen in Suriname de huisvrouwen, die hebben volgens hem nog niets gemerkt van dalende prijzen. Zunder geeft aan dat het in de economie om twee zaken gaat, namelijk vertrouwen bij de consumenten en de producenten. Hij legt uit dat mensen gaan produceren wanneer het goed gaat met de economie en als zij gefaciliteerd worden. De econoom zegt dat de economie van ons land in een recessie is en dat die zeker tot eind van het jaar zal aanhouden. Hij merkt op dat er geen maatregelen worden genomen op zowel macro- als microniveau, maar dat er gehoopt wordt op gunstige grondstofprijzen. Zunder brengt in herinnering dat 100 jaar Alcoa/ Suralco in feite Suriname niets heeft opgeleverd, integendeel zit Suriname nu met een milieuproblematiek. De belastingen zijn volgens hem niet voldoende om onze economie in stand te houden. Zunder is van mening dat de oplossing voor de crisis in ons land is om ondernemerschap gericht op de export te stimuleren, waardoor het overheidsbudget verlicht kan worden. Met de extra inkomsten zou de overheid dan de ambtenaren moeten trainen en scholen om ze de particuliere sector in te sturen. “Je kan niet zomaar snijden in het ambtenarenapparaat”, aldus Zunder.

door Johannes Damodar Patak