RKBO- directeur: ‘Analyse nodig voor slechte schoolresultaten’

De schoolresultaten zijn dit jaar over het algemeen teleurstellend. De beschuldigingen vliegen over en weer. Vooralsnog worden de regering en de leerkrachten die gestaakt hebben, beticht van de slechte resultaten. Gloria Power, directeur van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO), gevraagd naar haar reactie, geeft aan dat een analyse nodig is om de oorzaak te weten van de slechte schoolresultaten. Volgens haar is dit het belangrijkste dat nu moet gebeuren. Het RKBO gaat binnenkort samen met haar schoolmanagers hierover evalueren. Zij geeft aan dat gezien de resultaten bij het RKBO zelf, zij geen eenduidige reden kan vinden. Power neemt als voorbeeld de resultaten van de LBO- scholen die onder het RKBO vallen, waarbij de ene school 75 procent gescoord heeft en de andere school 0 procent. “Waar ligt het aan? Het is diezelfde stof”, aldus de RKBO- directeur. Om het antwoord hierop te krijgen, vertelt zij dat er een analyse moet komen die onder andere gebaseerd moet zijn op de hand in eigen boezem steken, namelijk door na te gaan of de school of de leerkrachten wat gemist hebben, daarnaast moet er gekeken worden naar externe factoren die van invloed kunnen zijn geweest. Ten aanzien van de LBO- scholen, zegt zij dat het om de eerste resultaten gaat sinds de overgang van de LBGO-structuur naar de LBO- structuur. Dit kan volgens haar voor verwarring hebben gezorgd, zij heeft ook gemerkt dat de examens over de hele linie als vrij moeilijk zijn ervaren. Power denkt dat het niveau iets te snel is opgeschroefd.

Over de mulo- resultaten is de RKBO- directeur niet helemaal ontevreden, omdat de RKBO-scholen een slagingspercentage van gemiddeld 62 procent hebben behaald. Opmerkelijk is dat de bijzondere scholen van zowel het RKBO, als de overige religieuze scholen, vele malen beter hebben gepresteerd in vergelijking met de openbare scholen. Power is van mening dat dit aan de structuur van de scholen kan liggen. Zij legt uit dat er minder RKBO-scholen zijn dan openbare, waardoor de organisatie de bijzondere scholen kleiner is, het is daardoor makkelijker om in te spelen op zaken die op de scholen spelen. Voor de rest genieten de kinderen hetzelfde onderwijs. Power merkt op dat de hele samenleving aan het veranderen is, en dat alles gericht is op eigen ontwikkeling. Zij ziet dit absoluut niet als een probleem. De jeugd verandert. “Als ik een telefoon heb, heb ik de wereld bij mij, sociale media is een sterk medium dat trekt”, aldus de RKBO- directeur. Zij geeft aan dat het RKBO ook hieraan heeft gedacht en nagaat hoe de leerkrachten te ondersteunen om beter om te gaan met de veranderingen die te zien zijn bij leerlingen. Volgens Power is het belangrijk dat in het proces van herstructurering van ons onderwijs, er gewerkt wordt met thema’s die gericht zijn op de ontwikkeling van ons land, namelijk toerisme, natuurlijke hulpbronnen, techniek en onderwijs. Leerlingen zijn volgens haar gek op sociale media, omdat het ze precies raakt in datgene waarin zij geïnteresseerd zijn. “Als wij als onderwijsgevenden in onze onderwijsmethode onze leerlingen ook kunnen triggeren, dan hoef je minder hard te trekken aan discipline”, aldus Power. Het RKBO bereidt zich voor om over te gaan naar zo een onderwijssysteem.

door Johannes Damodar Patak