Gezondheidszorg krijgt financiële injectie

De regering is zich ervan bewust dat de ge-zondszorg moeilijke tijden doormaakt. “Een forse financiële injectie is op dit moment de meest voor de hand liggende optie maar niet zonder voorwaarden.” Dit zei president Desiré Bouterse gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) bij de behandeling van het Ontwikkelingsplan en de begroting.
De essentie van de kortlopende maatregelen is een financiële injectie die de continuïteit van het systeem moet garanderen. Het fundamentele probleem is de onevenwichtigheid tussen de inkomsten uit de premies voor de zorgverzekeringen en de kosten van het zorgpakket dat geboden wordt. Dit heeft vooral in de afgelopen twee jaar geresulteerd in een serieus financieel probleem voor de staat die extra subsidies moet opbrengen. Maar ook de voornaamste gezondheidszorginstituten, zoals ziekenhuizen die het zorgpakket onder de kostprijs moeten leveren, zijn in problemen gekomen. In het parlement noemde het staatshoofd enkele punten die in acht genomen moeten worden bij het ver-strekken van de financiële injectie.
1) Het premiesysteem zal zodanig geherstructureerd moeten worden dat meer draagkrachtigen ook meer bijdragen, terwijl ook het basiszorgpakket middels vrijwillige bijdragen gevarieerd zal moeten worden. Hierbij zal de regering het principe dat de armen en minder draagkrachtigen ondersteund worden, blijven toepassen en verbeteren.
2) De kostenstructuur in de gezondheidszorg moet transparant en gerationaliseerd worden.
3) Automatisering ten behoeve van Popula-tion Health Management brengt ook transparantie waarmee we verspilling kunnen voorkomen en een eerlijkere verdeling van inkomens kunnen bewerkstelligen. We moeten het zichzelf verrijken in de gezondheidszorg stoppen en weer de focus op de preventie en op de patiënt richten.
De crisis biedt volgens de president, naast uitdagingen, ook een mogelijkheid om ‘vastgeroeste’ gewoontes en structuren, die niet meer bij de huidige situatie passen of kunnen, te veranderen. Het staatshoofd is er daarom van overtuigd dat het zal lukken om de gezondheidszorg beter te maken op korte en middellange termijn.