Economie niet meer in neerwaartse spiraal

Er is nog geen reden om te juichen, maar de economie van ons land bevindt zich volgens president Desiré Bouterse niet langer in een neerwaartse spiraal. In De Nationale Assemblee (DNA) zei het staatshoofd gisteren, dat het de regering gelukt om het tij te keren. Het blijft nog wel een uitdaging om er helemaal uit te komen.

De president somde een aantal zaken op waaruit blijkt dat het niet slechter gaat:

  • De inflatie neemt sinds het vierde kwartaal van het vorig jaar af. Waar er in 2016 nog 52% inflatie gemeten werd, is dat nu beneden 20% gedaald.
  • Het tekort op de begroting wordt stevig in bedwang gehouden door een besnoeiing op de niet-essentiële uitgaven. Zo verminderde het tekort van bijna 9,5% in 2015 naar ongeveer 6% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016, terwijl in de eerste helft van 2017 het tekort op circa 3% van het bbp lag.
  • Een verhoogde deviezenverdiencapaciteit, zoals uit de mijnbouw, en een lagere druk op de deviezenvraag wegens zelfvoorziening en bezuiniging, gaf al in de tweede helft van 2016 positieve resultaten. Het overschot op de handelsbalans klom gestaag van USD 32 miljoen in het tweede kwartaal van 2016 tot USD 157 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Het tekort op de lopende rekening sloeg om in een overschot, dat verdubbelde van USD 46 miljoen in het vierde kwartaal van 2016 naar USD 93 miljoen in het eerste kwartaal van 2017.

De president zei verder dat de bovengenoemde zaken niet alles zijn, grote bedrijven, zoals Staatsolie, Rosebel van IamGold en Newmont Suriname, hebben hun productie op peil en de financiële resultaten van 2016 zijn vele malen beter dan die van 2015, een trend die zich in het eerste halfjaar van 2017 heeft voortgezet.

Er worden eveneens diverse initiatieven ondernomen om de lokale voedselvoorziening en dienstverlening uit te breiden, zodat meer werkgelegenheid ontstaat en de druk op importdeviezen afneemt. “Kortom economische herstel heeft zich al ingezet”, aldus Bouterse. Stabilisatie alleen is niet genoeg volgens hem, maar de structurele hervormingen zullen worden voortgezet. De president verwacht ook meer gelden uit belastingen te kunnen genereren. De staatsinkomsten zullen verhoogd worden zonder dat de maatschappelijke druk hiervan merkbaar zal zijn. Hierbij kunnen genoemd worden het verhogen van de niet-belastinginkomsten, zoals de grondhuurrechten en leges. Deze zullen bij benadering enkele miljoenen per jaar extra in de staatskas brengen. Op het sociale vlak gaat de regering door om de kansarmen te blijven ondersteunen, maar het staatshoofd liet weten dat de algemene subsidie nu wel verleden tijd is. Aan het bereiken van een gezonde economie zal iedereen een bijdragen moeten leveren, want dat ligt volgens hem in handen van de hele natie.