‘Wet Elektronisch Rechtsverkeer belangrijk voor vorming jongeren’

Hoewel de huidige strafwetgeving burgers tegen belediging beschermt, zal de Wet Elektronisch Rechtsverkeer het voor burgers aanzienlijk moeilijker maken om elkaar ongestraft via sociale media te beledigen en ongebreideld laster te verspreiden. NPS-parlementariër Patricia Etnel, is van mening dat de ordening belangrijk is voor de vorming van jongeren.

Volgens Etnel is het moeilijk om jongeren een gerichte vorming te geven, omdat zij via het elektronisch verkeer, vooral sociale media, zoveel informatie vanuit het buitenland, maar ook uit Suriname, naar zich toe krijgen.

“Het elektronisch verkeer kan niet aan banden gelegd worden, maar er moet wel ordening en structuur komen”, zegt Etnel. Vooral pornografische websites, waar meisjes te schande worden gezet, moeten naar haar mening geblokkeerd worden.

De Wet Elektronisch Rechtsverkeer wordt door velen in de samenleving gezien als een wet die de vrije meningsuiting aan banden legt en die bovendien vooral bedoeld is om de president te beschermen. Etnel geeft aan dat mensen de zaak niet zo expliciet moeten bekijken. “Vrije meningsuiting kan op verschillende manieren geschieden, daarvoor is het elektronisch verkeer niet speciaal nodig”, stelt Etnel. Voorts is ze van mening dat de wet gericht is op bescherming van de samenleving door ordening van het elektronisch verkeer en niet om de president te beschermen.

Etnel geeft ook aan dat het woord ‘beledigen’ niet duidelijk in de conceptwet voorkomt. “Mocht het zijn dat het opgenomen wordt, moet het heel goed gedefinieerd worden”, zegt Etnel. Zij acht het niet nodig om het beledigen van mensen op te nemen in deze wet, omdat er al een wet is die het beledigen van mensen strafbaar stelt. Etnel is van mening dat er een mindshift moet komen als het gaat om mensen beledigen en geen wet. “Als iemand een slechte leider is en dat wordt hem gezegd, is dat geen belediging, maar kritiek, omdat het terecht is. Belediging is het pas als iemand aan de persoonlijkheid van die persoon komt”, aldus Etnel.

-door Priscilla Kia-