‘Vaccins moeten hoge prioriteit overheid zijn’

Volgens VHP-parlementariër Dew Sharman, moeten vaccins een hoge prioriteit zijn van de overheid, omdat ze nodig zijn om te voorkomen dat er allerlei kinderziektes uitbreken. Er is momenteel binnen de gezondheidszorg een tekort aan vaccins voor zuigelingen van twee tot zes maanden.

Sharman is van mening dat de overheid al jaren weet hoe groot de behoefte is aan vaccins. “Het is gebleken dat het orale poliovaccin al twee tot drie maanden niet aanwezig is. De overheid was dus al geruime tijd op de hoogte, maar heeft niet ingegrepen. Nu gaat ze over tot het lenen van vaccins van Guyana, wat niet de juiste werkwijze is. De overheid moet een goede planning hebben zodat de vaccins op tijd besteld kunnen worden”, stelt Sharman.

De hele voorraad Pentavalent blijkt vorige maand te zijn vervallen. Sharman zegt dat dit niet per se te maken hoeft te hebben met de spreiding van de vaccins. Hij geeft aan dat er altijd extra hoeveelheden vaccins besteld worden die onder een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden. “Een eenvoudige stroomuitval kan ervoor zorgen dat de hele voorraad dan niet meer bruikbaar is”, zegt Sharman.

Het tekort aan vaccins is veroorzaakt door de achterstallige betaling aan de buitenlandse leveranciers, waarbij de regering een betalingsachterstand van ruim drie jaar blijkt te hebben. Sharman noemt het schandalig, omdat de overheid haar verplichtingen met het buitenland niet nakomt. “Vaccinaties zijn het recht van een kind en de plicht van de ouders. In deze wordt de kinderen door nalatigheid van de overheid hun recht onthouden en ouders wordt weerhouden hun plicht na te komen”, stelt Sharman.

Hij zegt dat de overheid de juiste prioriteiten moet gaan stellen. Hij vindt ook dat de minister van Volksgezondheid aan de minister van Financiën moet aangeven, dat vaccins prioriteit zijn zodat de benodigde middelen worden vrijgemaakt. Vooral nu moeten de middelen beschikbaar gesteld worden, omdat de vaccins die van Guyana geleend zijn, teruggegeven moeten worden. Bovendien moeten wij ook onze eigen voorraad vaccins bestellen en betalen.

-door Priscilla Kia-