President belooft aanpak infrastructuur binnenland

President Desiré Bouterse heeft vandaag tijdens de vergadering in het parlement, aangegeven dat de infrastructuur van het onderwijs in het binnenland het komend schooljaar hard aangepakt zal worden. Hij heeft een plan gepresenteerd, waarbij onder andere de gebouwen, woningen en alle andere zaken die een rol spelen bij de verbetering van het onderwijs, aangepakt zullen worden. Het staatshoofd sprak ook zijn bezorgdheid uit over de lage slagingspercentages van het afgelopen schooljaar. Veel parlementariërs waren tevreden met de presentatie van het staatshoofd en zeiden het vertrouwen te hebben dat deze zaken waargemaakt zullen worden. Enkele DNA-leden, zoals Carl Breeveld, vonden dat er serieuzer naar het onderwijsvraagstuk moet worden gekeken. Breeveld zegt dat als er meer naar het veld geluisterd wordt, zaken beter zullen verlopen in het onderwijs.

Hij zegt dat de plannen die de president presenteert allemaal mooi zijn, maar ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Op dat punt gaat het volgens Breeveld vaak mis, omdat vele plannen uitgevoerd worden op basis van persoonlijk belang en dit is vaak ook zichtbaar in veel situaties.

Silvana Afonsoewa (NDP) vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de leerlingen die het schoolgeld niet kunnen betalen, omdat de meeste scholen in het binnenland geen openbare scholen zijn. De regering had wel aangegeven dat leerlingen die het niet kunnen betalen, met SRD 120 gesubsidieerd worden. Echter is het nog onduidelijk of de subsidie ook voor die scholen geldt.

Celsius Waterberg (BEP) is eveneens ingenomen met het feit dat de president voor de start van het nieuwe schooljaar ervoor wil zorgen dat de scholen in het binnenland opgeknapt worden. Hij geeft aan dat de staat van de schoolgebouwen een gevaar vormt voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Waterberg ziet graag dat er ook meer aandacht geschonken wordt aan het lesmateriaal. “Deze investering zal de president terugzien in de schoolprestaties.”

Volgens André Misiekaba (NDP) zal de minister van Onderwijs, Robert Peneux, ondersteuning krijgen van het parlement bij de uitvoering van zijn visie ten aanzien van het onderwijs. “We zijn niet altijd blij met de manier waarop de minister zich naar buiten uit, maar we zullen hem bijstaan om de problemen in het veld in orde te maken.”

-door Kimberley Fräser-