TEKENEN STEEDS ZICHTBAARDER

Wie durft nog te beweren dat we niet hard op weg zijn een tweede Venezuela te worden? De dagelijkse berichtgeving in de media geven klinkklaar en parallel de ontwikkelingen aan die wijzen op een soortgelijk debacle in ons land. De Vereniging van Economisten (VES) heeft recentelijk nog een beroep gedaan op alle leden van De Nationale Assemblee om ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de begroting voor 2017, omdat zoals de regering zaken wenst aan te pakken, de economische neergang verder en sneller zal toenemen en haar aanpak zeker geen verbetering tot gevolg zal hebben. Of de regering gehoor zal geven aan de noodkreet van de VES valt te bezien. De regering Bouterse kennende, heeft tot op heden maar heel weinig gebruik willen maken van adviezen verstrekt door de VES of leden van de vereniging. Het vermoeden bestaat dat ze op dezelfde heilloze voet voort wenst te gaan, omdat toepassing van de adviezen afkomstig van wetenschappers uit de VES, haar onvermogen om juist beleid te voeren, zou blootleggen. Ook voor de Economische Commissie Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, is het overduidelijk dat het niet goed gaat met de Surinaamse economie en dat wij in dezelfde categorie als Venezuela en St. Lucia kunnen worden geplaatst als het om negatieve economische groei gaat. Onze economie zal in het komende jaar zeker met 0,2 procent krimpen en dat is zeker geen goed vooruitzicht. Alleen Venezuela spant de kroon in deze regio met een negatieve economische groei van 0,7 procent. De regering Bouterse is naar de mening van velen, totaal niet in staat economische groei te bevorderen. Op geen enkele wijze ziet men dat er aan verhoogde productie wordt gedaan, laat staan aan verhoogde productie die op export gestoeld is. En zonder een groeiende export zullen de ‘schone’ deviezen ook onmogelijk het land binnenstromen. Aan alle kanten rammelt de zaak thans. Onlangs nog het bericht, dat alle zes ziekenhuizen in ons land vrijwel failliet zijn en dat ze ernstig afhankelijk blijven van overheidssubsidies, omdat de regering weigert akkoord te gaan met het aanpassen van de geldende ligdagtarieven. En juist omdat de subsidies aan deze ziekeninstellingen altijd te laat worden gestort, geraken ze steeds verder in de financiële problemen. Bovendien is het zo, dat de ziekenhuizen niet langer de mogelijkheid hebben om geld bij banken te lenen, omdat ze maar al te vaak niet op tijd kunnen aflossen wegens het uitblijven van de subsidies van de overheid. Bij het ‘s Lands Hospitaal heeft men al een aanvang gemaakt met het afvloeien van personeelsleden. Niet alleen de ziekenhuizen worden niet op tijd betaald, ook de medisch specialisten wachten al maanden, zoniet jaren, op geld dat de overheid ze verschuldigd is. De gehele gezondheidszorg is in de grootste problemen geraakt en nu is het ook duidelijk geworden, dat vaccins voor zuigelingen niet langer voorradig zijn en het leven van baby’s in gevaar is gebracht. Een betalingsachterstand van wel drie jaar, meldt een lokaal medium. Er is geen geld voor medicamenten en vaccins, maar wel voor dure auto’s en buitenlandse reizen. Dit geeft de totaal foute prioriteitstellingen van het kabinet Bouterse aan. Een asfaltplant kopen voor miljoenen aan euro’s, terwijl het leven van jonge Surinamers door het gebrek aan vaccins, in gevaar wordt gebracht. Hoe denkt de minister van Volksgezondheid deze ernstige wanprestatie goed te praten en of te corrigeren en wel op heel korte termijn? Gaan we straks als deze toestand van het stellen van verkeerde prioriteiten aanhoudt ,gelijk de dictator Maduro in Caracas, om humanitaire hulp vragen bij de Verenigde Naties? Gaan we ook bedelen om steun in de vorm van leveringen van allerhande geneesmiddelen, omdat we financieel aan de grond zitten? Als we uiteindelijk daartoe overgaan, is het bewijs geleverd dat de regering Bouterse in alle opzichten heeft gefaald. Het enige wat ze dan nog zal kunnen en willen doen, is met de beschuldigende vinger naar derden wijzen. Bisschop Choennie, het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk in ons land, heeft enige tijd geleden gesteld dat Suriname met voortzetting van het huidige regeringsbeleid, hard op weg is een tweede Venezuela te worden. We moeten de wijze woorden van monseignieur Choennie zeker niet met een korreltje zout nemen. De bisschop waarschuwt, omdat hij binnen de Rooms-Katholieke kerk over genoeg informatie en indicaties beschikt om een dergelijke analyse te kunnen maken. Er moet daarom een verandering in dit land teweeg worden gebracht, want zoals de zaak zich thans ontwikkelt, staat rampspoed ons zeker te wachten.