“Schaarste vaccins kan leiden tot epidemieën”

Volgens Wim Bakker, arts, kan de schaarste aan vaccins op lang termijn leiden tot het uitbreken van epidemieën onder kinderen. Er is momenteel binnen de gezondheidszorg, een tekort aan vaccins voor zuigelingen van twee tot zes maanden. Het is gebleken dat het Pentavalent-1-vaccin voor zuigelingen van twee tot vier maanden niet in voorraad is. Ook het Pentavalent-2- en orale poliovaccin voor baby’s van vier tot zes maanden zijn niet beschikbaar. Bakker geeft aan dat een algemeen tekort aan vaccins op de lange termijn gevolgen zal hebben, omdat een steeds toenemend aantal kinderen niet gevaccineerd zal zijn. “Vooral in bepaalde lokale gebieden, zoals dorpen in het binnenland, kunnen er kleine epidemieën uitbreken, omdat de ziektes zich snel verspreiden”, zegt Bakker. Hij geeft aan dat de jeugd wel in zekere mate beschermd is als ongeveer 80 procent van de kinderen gevaccineerd is. “De ziektes zullen zich dan niet snel verspreiden, omdat slechts een klein deel niet gevaccineerd is”, stelt Bakker. De hele voorraad Pentavalent blijkt vorige maand te zijn vervallen, terwijl het orale poliovaccin al een aantal maanden niet in voorraad is. Volgens Bakker was er waarschijnlijk geen sprake  van een goede planning, waardoor er te weinig vaccins zijn gebruikt of er zijn te veel vaccins besteld. Bakker zegt dat het probleem op twee fronten ligt, namelijk op het gebied van management en de financiering. Het is niet de eerste keer dat Suriname kampt met een tekort aan vaccins. Het tekort is veroorzaakt door de achterstallige betaling aan de buitenlandse leveranciers, waarbij de regering een betalingsachterstand van ruim drie jaar blijkt te hebben. De situatie is ernstig en er schijnt geen zicht op een oplossing te zijn, zolang er niet betaald wordt.

PRIORITEIT AUTORITEITEN

In een vandaag uitgegeven persbericht meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat vanwege een stagnatie in de reguliere aanvoer van vaccins, het Nationaal Immunisatie-programma (NIP) van het ministerie van Volksgezondheid momenteel niet kan voorzien in de behoefte van het kindervaccinatieprogramma. Het gaat in deze om de volgende vaccinaties: Pentavalent, DKT, en bOPV. Ondanks het tekort aan vaccinaties, drukt het ministerie van Volksgezondheid, gezondheidzorgwerkers, dienstverleners en ouders op het hart, de kinderen toch te vaccineren volgens het reguliere vaccinatieschema met de vaccins die wel beschikbaar zijn. Zodra de nu ontbrekende vaccins binnen zijn, zal geheel volgens de regels van het kindervaccinatieprogramma, de achterstand ingelopen worden door eerst de kinderen die nu deze vaccinaties missen, te vaccineren. Het ministerie is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat middels betere afstemming en voorraadbeheer, soortgelijke situaties voorkomen worden.“Het ministerie Volksgezondheid is tezamen met het ministerie van Financiën in communicatie met de PAHO om middels spoedbestelling via de PAHO Revolving Fund binnen 3 tot 4 weken weer een voorraad binnen te hebben”, aldus het NII.

-door Priscilla Kia-