Leerkrachten niet de oorzaak van slechte resultaten

‘Peneux opent heksenjacht op leerkrachten’

De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, heeft vandaag tijdens een persconferentie in haar bondsgebouw aangegeven, dat Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), een heksenjacht is gestart op de leerkrachten. Leerkrachten op GLO-, VOJ- en middelbaar niveau, hebben vanaf afgelopen vrijdag een ingebrekestelling ontvangen van het MinOWC waarin wordt vermeld dat er conform artikel 61 van de Personeelswet, tuchtmaatregelen genomen zullen worden voor het bijwonen van de vergaderingen van de BvL/ALS op 28- en 29 juni. Valies benadrukte dat de leerkrachten gebruik hebben gemaakt van hun recht, zoals dat verankerd is in onze grondwet, namelijk het mogen deelnemen aan een vergadering. Hij gaf aan dat er op dit moment rust nodig is in het onderwijs om te kijken hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden, dat wordt bemoeilijkt als de minister wederom leerkrachten aan het intimideren is.

Valies kan zich niet voorstellen dat een minister die wetenschappelijk geschoold is, zonder een gedegen onderzoek de leerkrachten beschuldigd van de slechte schoolresultaten.

Hij erkent dat de stakingen ook een rol gespeeld zouden kunnen hebben, maar onderstreept ook dat er andere factoren zijn die ervoor gezorgd kunnen hebben dat de resultaten teleurstellend zijn. Valies gaf aan dat het ook gelegen kan hebben aan de thuissituatie van de leerling waarbij er wordt gedacht aan “wat eet ik vandaag” door de huidige financiële situatie, in plaats van aan studeren. Verder moet er volgens hem ook gekeken worden naar de inbreng van de ouders, de situatie op de scholen, de kwaliteit van de leermiddelen etc. Valies zei ook dat er gekeken moet worden naar de leerkracht, want ook die laten soms steken vallen. Hij voerde aan dat er ook aandacht besteed moet worden aan de verdere scholing van leerkrachten. Valies merkte op dat de onderwijsinspecteurs die voor controle de scholen bezoeken, zich meer als politiemannen gedragen dan als begeleiders. Hij zei ook dat het gedrag van de jongeren tegenwoordig dusdanig is veranderd, dat leerkrachten zich afvragen of dit wel kan.

De bedoeling van de persconferentie is om de samenleving te informeren en duidelijk te maken dat niet de leerkrachten de oorzaak zijn van de slechte resultaten. Valies gaf aan dat de stakingen van de leerkrachten niet van de ene op de andere dag hebben plaatsgevonden. Hij legde uit dat de onderwijsgevenden al bijkans vier jaar bezig zijn met onderhandelingen met de regering zonder dat er enig resultaat werd geboekt. De leerkrachten hebben nadat de regering zich niet heeft gehouden aan haar afspraken, om over te gaan tot het voeren van acties. Valies benadrukt dat de acties niet alleen bedoeld waren voor het loonaspect, maar ook voor het verbeteren van ons onderwijs. Hij legde uit dat de bond het ministerie meerdere malen heeft geschreven over hoe de problemen binnen het onderwijs op te lossen. Echter zonder enig resultaat. Valies gaf aan dat het ook hoog tijd wordt dat het onderwijs structureel wordt aangepakt. Echter zal dat met de huidige minister volgens Valies niet lukken, omdat hij zich net als een basja opstelt tegenover de leerkrachten.

Hij vroeg zich af welke wapenfeiten Peneux heeft verricht als onderwijsminister. Valies kan zich niet voorstellen dat Peneux zich mag laten gaan in een voorlichtingsprogramma, maar dat niemand, ook niet de president, hem op het matje roept, maar dat de leerkrachten wel op het matje worden geroepen als zij een vergadering bijwonen. De minister van MinOWC heeft de leerkrachten beschreven als onpedagogisch en onverantwoordelijk.  Valies is van mening dat de minister het tegenovergestelde heeft bewezen. “De mensen zijn bang voor de briesende leeuw”, aldus Valies. Hij is van mening dat een minister van Onderwijs iemand moet zijn die de leerkrachten als een partner zien en niet als vijand. Valies gaf aan dat een minister niet moet vergeten dat hij tijdelijk is en dat de bond er voor altijd is, “met of zonder Valies”. Hij verwacht in de komende periode nog meer problemen, omdat de minister de leerkrachten in plaats van tegemoet te komen, wil straffen. De onderwijsbonden hebben gepoogd om een petitie in te dienen over het gedrag van de minister naar aanleiding van zijn uitspraken in een voorlichtingsprogramma over een professor. Echter zei Valies dat er vanuit de samenleving niet zoveel belangstelling hiervoor bleek. Hij gaf aan dat een deel al gauw tevreden was met het “Sorry” van de minister. Valies is van mening dat wij moeten afstappen van die “tjepoti mentaliteit”. Hij merkt op dat mensen gauw over dingen heen stappen. De bondsvoorzitter benadrukte dat het belangrijk is dat er daden worden gesteld. Met de houding van deze regering, ziet Valies dat wij eerder in de gevarenzone terecht zullen komen. Volgens een schrijven van vicepresident Ashwin Adhin op 10 mei, zouden de bonden vervolggesprekken voeren met de regering. Naar aanleiding van dit schrijven waren de acties van de BvL/ALS opgeschort. Echter zijn zij tot nog toe niet uitgenodigd voor een vervolggesprek.

De BvL/ALS-voorzitter benadrukte dat de bonden alles gaan inzetten om op te komen voor de belangen van de leerkrachten. Ook zullen de buitenlandse partners van de onderwijsbonden, indien nodig, op de hoogte worden gesteld. Valies heeft zich ook uitgesproken over de zogenaamde ‘muilkorfwet’ welke in het parlement wordt behandeld, namelijk ‘Elektronisch rechtsverkeer’. Hij benadrukte dat zij dit niet zullen accepteren, als blijkt dat deze wet toch wordt doorgedrukt in het parlement voor goedkeuring. Hij zei dat de leerkrachten als democraten het absoluut niet zullen accepteren dat er aan hun vrijheid wordt gesleuteld. De onderwijsbonden zullen niet aarzelen om strijd hiertegen te leveren.

-door Johannes Damodar Patak-