Waarom is de lokaal gekweekte kip duurder dan de buitenlandse?

De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) wil trachten de Surinaamse bevolking bewust te maken van wat er in de pluimveesector gebeurt.

De locaal gekweekte kip is duurder dan de buitenlandse omdat:

– er op veel kleinere schaal gekweekt wordt dan in het buitenland. In de USA en in Brazilië bijvoorbeeld, heeft men een bevolking van miljoenen. Hoe meer je produceert, hoe lager je de kosten kunt houden. In Suriname is de gemiddelde kostprijs om een kip te kweken hoger dan in de ontwikkelde wereld. Dat komt omdat de meeste Surinaamse boeren afhankelijk zijn van een lening bij de bank terwijl hun Amerikaanse en Europese collega’s gesubsidieerd worden door hun overheden. Een soortgelijk probleem heeft men ook in de onderontwikkelde landen in Afrika.

– de productie van kip in het buitenland gericht is op de productie van borstvlees ( het zgn. witte vlees) en bouten voor hen vallen onder eetbaar slachtafval.

De westerse voorkeur voor mager en wit kippenborstvlees leidt ertoe dat massa’s kippenbillen en -poten overblijven. Dit vettere en minder gezonde vlees wordt gedumpt in ontwikkelingslanden zoals ook Suriname en in Afrika. Daar vormt de overdosis vlees een bedreiging voor de eigen gevogelte-industrie.

– het veevoer, dat het belangrijkste component is bij het kweken van kippen, heel erg duur is, vanwege het feit dat de meeste grondstoffen daarvoor nog uit het buitenland moeten komen.

– de overige benodigdheden, zoals medicamenten, drinkbakken etc. niet invoerrechten vrij zijn.

– de supermarkten een marge van 25-30% eisen bovenop de kostprijs van de locaal geproduceerde kip, voordat ze die aan de man brengen, terwijl ze voor de importkip (bouten) genoegen nemen met een marge van 5%.

– de pluimvee-industrie in Suriname bij wet nog niet voldoende beschermd is, om weerbaar te zijn tegen concurrentie van buiten.

Deze trend zal de kippenindustrie in Suriname, net als in Afrika op termijn vernietigen. Een deel van pluimveehouders is al gestopt met kweken, door de oneerlijke concurrentie met de buitenlandse dumpkip.

In het verleden exporteerden Europa en de VS miljoenen tonnen kippenvlees naar de toenmalige Sovjet-Unie. Maar in 2014 sprak de Russische president Vladimir Poetin een ban uit over de import van Amerikaans kippenvlees, omdat het volgens Poetin een ‘onveilige’ dosis chloor zou bevatten. Ook al ging de ban volgens sommigen eerder om politiek dan om volksgezondheid, het invoerverbod heeft er wel toe geleid, dat Amerika en Europa op zoek moesten naar andere afzetmarkten voor bruin kippenvlees.

De APSS werkt intensief samen met het ministerie van LVV en het ministerie van HI&T en andere belanghebbenden om ook voor de Surinaamse pluimveesector naar passende oplossingsmodellen te zoeken om onze eigen sector te beschermen en voor de ondergang te behoeden.

Algemene Pluimvee Sector Suriname