Mogelijk snelle goedkeuring grondenrechtenverklaring

President Desiré Delano Bouterse belooft dat de grondenrechtenverklaring die vandaag ondertekend is door minister Dikan namens de regering en het traditioneel gezag der inheemsen en tribale Volken, zo snel als mogelijk goedgekeurd zal worden. “Bouterse wil geen document tekenen namens de vicepresident en de regering, terwijl ze hiervan niet op de hoogte zijn.”

De president belooft dat dit proces nog tijdens deze regering afgerond zal worden. De ondertekening vond plaats in de Congreshal.

Bouterse zegt dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan het grondrechtenvraagstuk zonder dat de eenheidstaatsgedachte in gevaar wordt gebracht. Hij zegt dat een heleboel mensen met het idee van een snelle oplossing rondlopen. Hij gelooft best dat er gewerkt wordt aan een oplossing zoals het staat in de verklaring om er gezamenlijk uit te kunnen komen.

Vorig jaar zijn er ontmoetingen geweest met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), waarbij er concreet afspraken werden gemaakt en ook een tijdsbestek voor concretisering werd afgesproken. “Sinds de regering Bouterse I en II aan de macht is, is er continu aangegeven dat deze zaak binnen het beleid een serieus speerpunt is. Er zijn daartoe vaak verwoede pogingen ondernomen. Soms waren we heel dichtbij, maar soms heel ver van elkaar, aldus Bouterse. Daardoor ontstond er ook een stukje wantrouwen.” Bij de presentatie van de regeringsverklaring van 2015, heeft de president de contouren van dit vraagstuk al aangegeven. De president sprak de hoop uit, dat ook de Marron gemeenschappen er snel werk van zullen maken, zodat dezelfde verklaring op 13 oktober met hen getekend kan worden. “Als wij samen in iets geloven en samen ernaar willen kijken, zullen wij samen tot een oplossing komen”. Minister Edgar Di-kan van Regionale Ontwikkeling ondertekende de verklaring namens de regering en voorzitter Leslie Artist van de Vids namens het traditioneel gezag der inheemse volken. Volgens de minister zal het werk nu beginnen. Artist sprak de hoop uit dat deze verklaring zo gauw als mogelijk goedgekeurd kan worden, zodat zij verder kunnen met het proces. De verklaring werd voorgelezen door Ana Lachman-Johannes en de inheemse groep Parimuru zorgde voor een culturele opvoering.

door Kimberley Fräser