BANDELOOSHEID STEEDS OVERTUIGENDER

Het veroorzaken van burengerucht, geluidsoverlast, door met name rijdende discotheken, vestiging van dancings in woonbuurten, steeds meer casino’s waarbij geluidsoverlast hele buurten onleefbaar maakt en dat kan allemaal ongehinderd in dit land en niemand bij de overheid die de moed kan opbrengen, hier paal en perk tegen te stellen. Ook is het duidelijk dat geld en tyuku’s het in de meeste gevallen winnen van de protesten van buurtbewoners die hun omgeving leefbaar en rustig willen houden. Hele gezinnen worden zo weggepest, omdat het groot- en witwaskapitaal vrijwel altijd de grote overwinnaars zijn.  Tot vervelends toe hebben wij de overheid haar aandacht gevraagd en verzocht, rekening te houden met buurtbewoners die de afgelopen jaren aanhoudend en dan vooral in de nachtelijke uren worden geterroriseerd door asocialen. Met en zonder vergunning wordt er, vooral in het weekend, gefeest op veel plaatsen in Paramaribo en daarbuiten en er wordt absoluut geen rekening gehouden met derden die wel van hun nachtrust wensen te genieten. Het afgelopen weekend was het weer raak en dan aan de Nieuw Weergevondenweg, waarbij feestneuzen in een onderkomen van een politieke partij ongehinderd en ver buiten de toegestane tijd, door wilden gaan met oorverdovende muziek en weigerden de sommering van de politie tot beëindiging van het feest op te volgen. Daarentegen besloten ze de politie met stenen en flessen te bekogelen. De in het nauw gedreven agenten van politie waren op een gegeven moment genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden tegen enkele agressieve aanwezigen. Een persoon zou in de buik getroffen zijn door een politiekogel en voor medische behandeling zijn afgevoerd. Dit soort incidenten zullen zich naar onze mening blijven voordoen, omdat de politie door het beleid van de regering richting Justitie en Politie in de afgelopen jaren, zwaar verzwakt is en bepaalde figuren daardoor onbevreesd  haar tegemoet treden en er niet voor schromen, geweld tegen haar te hanteren. Ook denken bepaalde mensen dat ze wegens politieke gelieerdheid aan de regering, over een uitzonderlijke positie beschikken binnen de samenleving en daarom geldende regels aan hun laars kunnen lappen.  Ook zijn er lieden in dit land die denken dat wetten en regels niet voor hen gelden en daarom niet hoeven te gehoorzamen wanneer de politie aanwijzingen en of opdrachten geeft in het belang van de openbare orde en rust. Naar onze mening vertoont  de hinderwet  thans nog te veel vaagheden en behoeft een uitgebreide amendering, die meer duidelijkheid zal verschaffen. Wetgevingsjuristen moeten zich naar onze mening zo spoedig mogelijk over deze wet buigen, om mensen die hem een beentje wensen te lichten, buitenspel te zetten. Vooral de zware geluidsovelast door auto’s voortgebracht waar velen zich dagelijks aan ergeren, dient aangepakt te worden. Het veroorzaken van burengerucht, geluidsoverlast, door met name rijdende discotheken, vestiging van dancings in woonbuurten, steeds meer casino’s waarbij geluidsoverlast hele buurten onleefbaar maakt en dat kan allemaal ongehinderd in dit land en niemand bij de overheid die de moed kan opbrengen, hier paal en perk tegen te stellen. Ook is het duidelijk dat geld en tyuku’s het in de meeste gevallen winnen van de protesten van buurtbewoners die hun omgeving leefbaar en rustig willen houden. Hele gezinnen worden zo weggepest, omdat het groot- en witwaskapitaal vrijwel altijd de grote overwinnaars zijn.  Tot vervelends toe hebben wij de overheid haar aandacht gevraagd en verzocht, rekening te houden met buurtbewoners die de afgelopen jaren aanhoudend en dan vooral in de nachtelijke uren worden geterroriseerd door asocialen. Met en zonder vergunning wordt er, vooral in het weekend, gefeest op veel plaatsen in Paramaribo en daarbuiten en er wordt absoluut geen rekening gehouden met derden die wel van hun nachtrust wensen te genieten. Het afgelopen weekend was het weer raak en dan aan de Nieuw Weergevondenweg, waarbij feestneuzen in een onderkomen van een politieke partij ongehinderd en ver buiten de toegestane tijd, door wilden gaan met oorverdovende muziek en weigerden de sommering van de politie tot beëindiging van het feest op te volgen. Daarentegen besloten ze de politie met stenen en flessen te bekogelen. De in het nauw gedreven agenten van politie waren op een gegeven moment genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden tegen enkele agressieve aanwezigen. Een persoon zou in de buik getroffen zijn door een politiekogel en voor medische behandeling zijn afgevoerd. Dit soort incidenten zullen zich naar onze mening blijven voordoen, omdat de politie door het beleid van de regering richting Justitie en Politie in de afgelopen jaren, zwaar verzwakt is en bepaalde figuren daardoor onbevreesd  haar tegemoet treden en er niet voor schromen, geweld tegen haar te hanteren. Ook denken bepaalde mensen dat ze wegens politieke gelieerdheid aan de regering, over een uitzonderlijke positie beschikken binnen de samenleving en daarom geldende regels aan hun laars kunnen lappen.  Ook zijn er lieden in dit land die denken dat wetten en regels niet voor hen gelden en daarom niet hoeven te gehoorzamen wanneer de politie aanwijzingen en of opdrachten geeft in het belang van de openbare orde en rust. Naar onze mening vertoont  de hinderwet  thans nog te veel vaagheden en behoeft een uitgebreide amendering, die meer duidelijkheid zal verschaffen. Wetgevingsjuristen moeten zich naar onze mening zo spoedig mogelijk over deze wet buigen, om mensen die hem een beentje wensen te lichten, buitenspel te zetten. Vooral de zware geluidsovelast door auto’s voortgebracht waar velen zich dagelijks aan ergeren, dient aangepakt te worden.

******
De reeds zeer gespannen en gewelddadige situatie in Venezuela ondergaat momenteel een ernstige polarisatie.  President Maduro doet er, ondanks enorme volksprotesten, alles aan om de macht voor zijn Chavistische beweging te behouden en het land verder in de richting van een heilloos socialistisch bestel, te loodsen. Inmiddels hebben de Mercosul-lidlanden Venezuela er al uitgezet, omdat deze landen op het westelijke halfrond zich niet kunnen verenigen met de manier waarop Maduro de mensenrechten vertrapt en de democratie aan het ontmantelen is . Oppositieleiders zijn wederom opgepakt en ingesloten, hetgeen de spanningen in het land verder zal doen oplopen.  De demonstraties tegen het regiem van Maduro zullen nu alleen maar in hevigheid toenemen en het staatshoofd loopt hiermede ook het risico, dat de sancties vanuit de VS  de EU en andere landen uit de regio, verder zullen worden verscherpt. Een dodelijke slag voor Venezuela zal het stopzetten van de olie-import uit dat land door met name de Verenigde Staten van Amerika betekenen. De Amerikaanse president Trump heeft reeds besloten, dat verdere strafmaatregelen tegen Maduro en zijn regering niet uitgesloten zijn.  Het afgelopen weekend is bewezen dat ook binnen de strijdkrachten men niet meer voor de volle 100 procent achter de regering Maduro staat.  Een aanval op een kazerne werd volgens berichten afgeslagen. Of er werkelijk sprake van een aanslag was, moet nog duidelijk bewezen worden. Het kan ook om een scenario van de regering gaan om nog drastischer tegen de oppositie te kunnen optreden. Doet Erdogan in Turkije toch ook met zijn politieke opponenten? Dat Maduro niet in de gelegenheid zal worden gesteld in alle rust verder te regeren, staat als een paal boven water. De komende dagen en weken zullen meer duidelijkheid brengen  in de Venezolaanse situatie en welke koers het land vanaf dit moment afstevent. Voor een ieder moet het duidelijk zijn dat een Maduro die de steun van het overgrote deel van de Venezolaanse bevolking kwijt is, koste wat het kost aan de macht wenst te blijven, al betekent het dat hij de dictatuur moet vestigen.