SOCIALE MEDIA À LA CHINA

Thans doen geruchten de ronde dat de regering druk bezig is om onze vrijheden op sociale media aan banden te leggen. Er zijn zelfs geluiden dat zij dit naar het model van China wil doen. In China is sociale media, zoals Facebook, niet toegestaan. De regering heeft een eigen zoekmachine voor het internet die rekening houdt met wat de overheid wel/niet gewenst vindt. Indien dit gebeurt, zal dit een ernstige aanslag zijn op ons recht op vrije meningsuiting.

Wij moeten alert zijn dat de regering niet daadwerkelijk overgaat tot maatregelen die ons recht op vrije meningsuiting zullen beperken. Een ieder die gebruikt maakt van sociale media, waaronder de verschillende organisaties, moet vrij en onbevangen zijn mening kunnen laten horen.

Het zou beter zijn als de regering in plaats van het aan banden leggen van sociale media, de samenleving middels voorlichting bewust gaat maken van wat de consequenties kunnen zijn van het verspreiden van leugens op sociale media. Wij zijn geen communistisch land en zullen het absoluut niet accepteren dat sociale media beperkt wordt. Thans is sociale media ook een bron geworden waar malversaties van vooral de regering naar buiten komen. Denkt u maar aan de asfaltplant die de regering heeft gekocht en zo kunnen wij nog tal van zaken opsommen. Wij erkennen natuurlijk ook dat er mensen in de samenleving zijn die bewust onwaarheden verspreiden via sociale media en dergelijke leugens kunnen als waarheid worden gezien. Echter wil dat niet zeggen dat er een beperking moet komen voor het gebruik van sociale media. Het zal waarschijnlijk ook onmogelijk zijn om binnen onze democratie een dergelijke maatregel in te voeren, omdat de beheerders en de eigenaren van de sociale media apps, zoals Facebook, niet in Suriname zijn, maar in het buitenland. In plaats van sociale media te beperken, kan de regering natuurlijk ook goed beleid gaan voeren. Wellicht zullen er dan minder mensen hun misgenoegen op sociale media uiten.