RKBO-directie laat bijzondere scholen in de steek

De directie van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) laat haar scholen, namelijk de bijzondere scholen al bijkans twee jaar in de steek wanneer het aankomt op het overmaken van gelden. Na klachten te hebben ontvangen van ouders, die plotseling te horen kregen dat ze SRD 185 aan ouderbijdrage moeten storten, ging de redactie op onderzoek uit. Een zeer betrouwbare bron (naam bij redactie bekend), zegt dat het inderdaad zo is dat de ouders in eerste instantie middels een brief op de hoogte waren gesteld om de ouderbijdrage van SRD 65 te storten op de rekening van het RKBO.

De RKBO-scholen hebben op vrijdag 21 juli, twee weken nadat het ministerie van Onderwijs, bekend had gemaakt dat de ouderbijdrage SRD 65 zou bedragen, een mededeling ontvangen dat de ouderbijdrage verhoogd is naar SRD 185. Dit heeft voor ongerief gezorgd bij de ouders. Uit de informatie waarover we beschikken, blijkt dat het RKBO nauwelijks geld overmaakt naar de bijzondere scholen. Zo zijn er voor het schooljaar 2016-2017 nog steeds geen gelden overgemaakt.

Volgens een schriftelijke mededeling zijn de kosten van elektra en water voor de rekening van het RKBO en zijn de overige onderhoudskosten voor de school. In de praktijk blijkt dat de scholen zelf alle kosten betalen. Voor het schooljaar 2015-2016 ontvingen de RKBO- scholen 10,- SRD aan inschrijfgeld per leerling, dat zij in het eerste kwartaal van 2016-2017 hebben ontvangen. In 2016- 2017 is dit verhoogd naar SRD 35. Maar tot nog toe hebben de scholen geen kopercent ontvangen. De directies van de scholen hebben sinds september 2016 een financieel overzicht opgestuurd naar het RKBO. Met het inschrijfgeld van SRD 35 dient betaald te worden, drukwerken, telefoon- en internetkosten, toiletpapier, zeep, kleine reparaties en tuinonderhoud. Opmerkelijk is dat de directie van het RKBO in een schrijven, de directeuren van de scholen benadrukt dat er geen extra en andere gelden mogen worden gevraagd aan ouders.

Onze bron zegt verder dat de RKBO-directie de beschuldigende vinger naar het ministerie wijst. Echter is de bron van mening dat het RKBO als hoofdverantwoordelijke zo creatief mogelijk moet zijn om de scholen zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Integendeel worden de problemen op het bordje van de schoolhoofden geschoven, welke op hun beurt een beroep doen op de ouders. Zowel ouders als medewerkers van het RKBO vragen zich af wat het RKBO met al de gelden doet die door de ouders worden gestort en de contributiegelden die werknemers van het RKBO maandelijks afstaan. Met behulp van ouders en het organiseren van snoeppauzes, proberen de directies van de scholen aan hun maandelijkse kosten te voldoen. De ouders doen hun uiterste beste voor hun kinderen en leveren een enorme bijdrage aan de RKBO- scholen.

Naast de ouderbijdrage dienen ouders wier kinderen naar de Kathedrale Koorschool gaan, ook nog een maandelijkse bijdrage te betalen. Voor het komend schooljaar is dit bedrag ook verhoogd. Volgens onze bron is deze maatregel om het extra uurtje dat de leerkrachten werken, te betalen. De leerlingen van de koorschool volgen tot en met 14:00u les. Ook trainingen van het personeel van het RKBO vinden niet optimaal plaats. Onze bron vertelt dat het vaak genoeg trainingen zijn die worden aangeboden door het ministerie en ook komt het voor dat leerkrachten bij het EBGS aanschuiven om trainingen te volgen. We konden de directeur van het RKBO, Gloria Power, niet bereiken voor een reactie.

-door Johannes Damodar Patak-