KRITIEK NA ME TREFU

De NDP en haar leiding hebben altijd heel slecht tegen kritiek gekund. Is helemaal niet onbekend bij Keerpunt. Vanaf het moment dat Bouterse met zijn Valk-coup aan de macht kwam, werd er alles aan gedaan om de vrije meningsuiting om zeep te helpen. De pers werd gedurende de militaire dictatuur constant bedreigd en geïntimideerd. We weten ook wat er met journalisten is gebeurd, beginnende bij Humphrey Keerveld in de botanische tuin in de Guyanese hoofdstad Georgetown. In december 1982 waren de journalisten, Behr, Slagveer , Kamperveen en Wijngaarde, hetzelfde lot beschoren. Ze hadden allemaal stuk voor stuk kritiek op Bouterse en zijn trawanten geleverd. Na de moorden van 8 december, vluchtten velen naar het buitenland of gaven de brui aan het journalistieke werk. Na vernietiging van Radika, De Vrije Stem , Informa, ABC en het hoofdkwartier van de Moederbond, volgde een periode van totale perscensuur. Slechts de STVS, SRS en het dagblad de Ware Tijd, mochten nog onder strenge perscensuur functioneren. De uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep die via de korte golf werden uitgezonden, werden door middel van een zender van het Bouterse regiem gestoord. Kritiek op het regiem werd zo in de kiem gesmoord. Echter is het dictatoriale regiem van Bouterse er nimmer in geslaagd de kritiek lokaal en internationaal te stoppen. De mens zal altijd bedekt of openlijk kritiek blijven leveren wanneer een regering niet in staat is goed beleid te voeren en het volk te lijden heeft door slecht bestuur dat geen verbetering weet te realiseren. Dat er thans kritiek geleverd wordt op dezelfde Bouterse en zijn regering is logisch, omdat dit kabinet niet toont het land naar behoren te kunnen besturen. Door de enorme kritiek in de media en op sociale media, denkt men thans met een verscherpende maatregelen te moeten komen die vervat moeten worden in het Wetboek van Strafrecht. In het huidige Wetboek van Strafrecht staat onder artikel 152 het volgende: ‘Opzettelijk belediging het Staatshoofd of het waarnemend Staatshoofd aangedaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van ten hoogste duizend gulden’. Verder wordt in het artikel verwezen naar de andere artikelen: 153, 154,157, 158, 320 ev, 489) Voer natuurlijk voor juristen en eventueel het Openbaar Ministerie om vast te stellen of de belediging inderdaad als beledigend voor het staatshoofd of de vicepresident kan worden aangemerkt. Zaken aangehaald die op feiten berusten en die niet als smadelijk of lasterlijk kunnen worden beschouwd, zullen niet als beledigend worden aangemerkt. Degenen die gefundeerde kritiek leveren op de president en zijn beleid, kunnen naar onze mening niet voor vervolging in aanmerking komen. Maar je kan natuurlijk wel zaken gaan uitbreiden en daarmede trachten de vrije meningsuiting, zoals die vervat is in onze grondwet, met voeten te treden. En juist daarop moet gelet worden dat men niet overgaat tot verdere muilkorving van de vrijheden die we thans gewend zijn. En die meneer uit De Nationale Assemblee die een fervent aanhanger schijnt te zijn van verdere verscherping van hetgeen al vastgelegd is in het Wetboek van Strafrecht, moet niet denken dat hij in China verkeert waar er helemaal geen vrijheden zijn en waar dissidenten van de regering bij het minste en geringste in een donkere kerker verdwijnen. In ieder geval zullen wij deze zaak zeer nauwgezet blijven volgen en kijken met wat voor dwaasheid men nu weer mee bezig is geraakt. Over de kritiek op sociale media die de heren van de NDP zwaar op de maag ligt, kunnen we kort zijn. Daar zal men maar zeer weinig aan kunnen doen, omdat zaken die in het buitenland geregistreerd en beheerd worden, daar kan de NDP-kliek zeer weinig aan doen. De NDP moet begrijpen dat ze niet meer in de jaren ‘80 van de vorige eeuw leeft en dat het elimineren van personen die de vrije pers vertegenwoordigen, niet zomaar meer gaat. En ook moeten de heren en dames die de machtsstaat huldigen, eindelijk gaan beseffen dat die vlieger niet meer opgaat. Van alle kanten wordt namelijk op ze gelet en echt niet slechts door mensen die lokaal hun misnoegen uiten over de zeer slechte prestaties van dit kabinet onder leiding van dezelfde mensen die er in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ook zo een grandioze puinhoop van gemaakt hebben.