ILLEGALE BUSSEN

Al maanden wordt er gezegd dat er opgetreden zal worden tegen de illegale bussen, we kennen ze beter als de ‘boro bussen’. In de afgelopen periode is er een duidelijke toename van deze bussen te zien. Om makkelijk passagiers te kunnen werven, staan ze slechts enkele meters verwijderd van de standplaats van bepaalde particuliere busroutes. Dit fenomeen is in de afgelopen periode vooral te zien bij de particuliere busroute Paramaribo-Lelydorp (PL). Haast elke middag parkeren er ‘boro bussen’ op de hoek van de Ladesmastraat, waar de standplaats is van de PL-bussen, om passagiers te werven om hun rit richting Lelydorp te vervolgen. De legale bushouders kunnen niets anders doen dan machteloos toekijken naar dit tafereel dat zich dagelijks afspeelt. Hoewel het ministerie van Openbare Werken, Communicatie & Transport (OWC&T), zegt dat er meer controleurs op straat zijn die tot taak hebben deze misstand aan te pakken, merken we in de praktijk niets hiervan, want dit fenomeen zet zich dagelijks voort. Het begint erop te lijken alsof de illegale bussen evenveel rechten hebben als de legale bushouders. De voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsing, heeft recent aangegeven dat er maatregelen getroffen zullen worden tegen deze illegale bussen. De voorzitter liet weten dat er gesprekken gevoerd zijn met de politie en de dienstdoende districtscommissaris. Echter kon hij verder niet aangeven wat de maatregelen zijn die getroffen zullen worden. Van de kant van het ministerie van OWC&T worden er, zoals eerder aangehaald, meer controleurs ingezet, die moeten erop toezien dat dat illegale bushouders overgeleverd worden aan de politie. Maar waar zijn deze controleurs, want niemand schijnt hun aanwezigheid op te merken, gezien de illegale praktijken op de particuliere busroutes normaal hun voortgang vinden. Ook laat het desbetreffende ministerie weten dat legale bushouders de eersten zullen zijn, die een klacht zouden indienen ingeval ze een ‘boro bus’ signaleren. Maar ook burgers weten precies wanneer het om een illegale bus gaat, dat weten ze, omdat deze bussen niet bij de gewone standplaatsen staan. Het ministerie van OWC&T zou ook naar de mogelijkheden moeten kijken voor burgers om deze klachten door te spelen. Niet alleen wordt de legale bushouders het brood uit de mond gestoten, het zorgt in de particuliere bussector ook voor veel onrust.