DUURDERE KIP?

De regering heeft onlangs besloten het importtarief van kip en kipdelen uit voornamelijk Brazilië en de VS, te verhogen van 20 naar 40 procent. De overheid wil met deze maatregel de lokale productie binnen de pluimveesector stimuleren. Geen slecht voornemen van de overheid, omdat we in dit land moeten trachten de productie op te voeren binnen onze eigen fabrieken en ook om meer werkgelegenheid te realiseren, want het is nog steeds zo dat Suriname te maken heeft met een grote en toenemende werkloosheid. Waar de regering wel op moet letten, is dat kippenvlees betaalbaar blijft voor de doorsnee consument. Nu reeds betaalt men voor een kip van 1800 gram rond de 50 SRD en deze prijs is voor velen al niet meer betaalbaar. De buitenlandse, met name de Amerikaanse kip, die niet een ieder graag eet, was tot voor kort goedkoper en je kreeg als conument veel meer kip voor hetzelfde bedrag. Als men de invoerrechten verdubbelt op korte termijn, zal ook de prijs voor de importkip uit de VS omhoog gaan en is het logisch dat consumenten opnieuw meer geld zullen moeten besteden. Heeft de overheid wel gedacht aan de prijsverhogingen voor kipmaaltijden in de horecasector? Heeft ze ook gedacht aan de meerkosten voor mensen die een barbecuestand langs de openbare weg exploiteren. Deze mensen hun omzet zal zeker aanmerkelijk dalen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We begrijpen wel dat de overheid overal munt uit tracht te slaan en nu weer bij de douane, maar het kan niet zo zijn dat ze de maandelijkse uitgaven van de consument door deze maatregel wederom verhoogt. Ook rijst de vraag of de lokale producent in staat zal zijn de productie binnen de kortste keren zwaar op te voeren. Daar is ook veel geld mee gemoeid en het hangt van verschillende factoren af. Dat de kipimport niet zal stoppen, is nu reeds duidelijk. De detailhandelaren hebben niet gewacht op het moment dat de verhoogde importtarieven zullen gelden en hebben nu reeds verhogingen op buitenlandse kip doorgevoerd. Het ministerie van Handel en Industrie dat de verhoging van 20 naar 40 procent aan indirecte belastingen wil doorvoeren, dient te controleren wie nu reeds aan prijsopdrijvingen doen. De verhoogde importtarieven zijn nog niet doorgevoerd en dat komt vermoedelijk, omdat men binnen de coalitie het er niet helemaal over eens is dat de verhoging dient plaats te vinden. De mensen die tegen de verhoging zijn, trachten een bepaalde doelgroep binnen de samenleving die het al heel moeilijk heeft, te beschermen. De regering heeft laten weten aan de importeurs te zullen vertellen wanneer het importtarief op kip en kipdelen in zal gaan. Waarom dit stiekem moet, is een raadsel. Wij vinden juist dat zaken op een transparante wijze moeten geschieden zodat de consument kan nagaan of de verhoging in de winkel gerechtvaardigd kan worden. En dan wil deze regering beweren dat ze werkt aan openbaarheid van bestuur. Wij zijn juist van mening dat ze haar achterkamertjesbeleid zal voortzetten tot aan het einde van de regeertermijn in 2020 of eerder.