‘We strijden totdat er gerechtigheid komt’

De leider van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen, Suraj Sahadew-Lall, zegt naar aanleiding van de kwestie die zich vanaf afgelopen dinsdag afspeelt, dat de voorzitter van de Particuliere Lijn-bushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsing, erop uit is hem te onderdrukken, maar hij is van mening dat er geen middel is om hem te stoppen om op te komen voor gerechtigheid. In een gesprek met De West zegt Sahadew-Lall, dat hij afgelopen dinsdag zijn brandstofcompensatiecheque is gaan halen. Toen hij de cheque bekeek, zag hij dat hij niet volledig uitbetaald is.

Sahadew-Lall is van mening dat de PLO een concreet antwoord moet kunnen geven, op de vraag waarom zijn geld voor een deel is ingehouden. Het argument, dat hij niet elke dag heeft gereden, kan volgens Sahadew-Lall niet gebruikt worden, omdat dit niet zwart op wit bewezen kan worden. Ook staat er volgens hem in de vergunning dat een bushouder minimaal 287 dagen per jaar gereden moet hebben om volledig uitbetaald te worden.

Op weg naar huis stuurde Sahadew-Lall een sms naar PLO-voorzitter Mahadewsing, waarin hij aangaf dat het niet erg is als zijn geld ingehouden wordt, want misschien heeft de PLO-voorzitter zelf niet genoeg om zijn gezin te onderhouden, dus raadde Sahadew-Lall hem aan om van het ingehouden geldbedrag te genieten. Mahadewsing nam het bericht op, hij belde Sahadew-Lall en bedreigde hem met de dood en schold tevens zijn moeder uit. Sahadew-Lall heeft bij het politiebureau aangifte van bedreiging gedaan. Ook heeft hij aangifte gedaan, omdat zijn geld voor een deel is ingehouden door Mahadewsing. Sahadew-Lall zegt dat duidelijk aangegeven moet worden welke dagen hij niet heeft gereden en waar zijn bus op die dagen was. Ook is hij van mening dat de contactpersonen van PLO geen wettelijke basis hebben, dus kunnen zij volgens hem ook verkeerde informatie doorspelen.

Het handelen van Mahadewsing is niets anders dan onderdrukking in de ogen van Sahadew-Lall. Echter is de trekker van het actiecomité van mening dat PLO geen tools heeft om de strijd met hem aan te gaan. Deze daden laten volgens hem zien dat Mahadewsing niet geschikt is voor de functie van voorzitter. “Als hij mans genoeg is, laat hem die duizend bushouders lid maken van de organisatie en laat hij met mij strijden voor de functie van voorzitter, dan zal hij zien hoe zwak hij staat”, benadrukt Sahdew-Lall. Hij is van mening dat hij en zijn bestuur beter leiding kunnen geven aan PLO dan de huidige voorzitter. Ook vindt hij dat de minister van Openbare Werken, Communicatie & Transport (OWC&T) alsook de regering, nu moet inzien dat de PLO niet deugt en bezig is te sjoemelen. Om grotere problemen te voorkomen, doet hij een dringend beroep op de regering om de uitbetaling van de compensatiegelden middels een commissie van het Kabinet van de President te laten geschieden. “Voordat het fataal wordt en voor handhaving van orde en rust, moet de regering dit probleem liever vroegtijdig aanpakken”, aldus Sahadw-Lall.

door Richelle Mac-Nack