VOS-inschrijvingen dit jaar weer centraal

De inschrijving van MULO-scholieren die geslaagd zijn voor het VWO, HAVO, IMEAO en PI, zal ook dit jaar centraal plaatsvinden. De voorlichtingsafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), zegt dat het doel hiervan is om studenten te plaatsen op een school die dichtbij hun woonadres is en om te voorkomen dat ouders en leerlingen moeten bivakkeren voor scholen waar zij een plaats willen bemachtigen. Leer-lingen die ervoorkiezenzich in te schrijven op het Natin, mogen zelfstandig in contact treden met de onderwijsinstelling.
De vooraanmelding voor de centrale inschrijving begint op vrijdag 4 augustus aanstaande. De registratie zal plaatsvinden op het MinOWC aan de Comme-wijnestraat met tussenkomst van de mulo-schooldirecteuren.
Het ministerie van Onder-wijs, Wetenschap en Cultuur wenst met deze aanmeldprocedure te geraken tot
een hoge mate van transparantie; een gelijke kans voor alle leerlingen om te kunnen worden toegelaten tot de school dichtbij hun woonadres, onder de voorwaarde dat indien vanwege overmacht dit niet mogelijk is, plaatsing op een andere school zal geschieden. Ook wil het ministerie ervoor zorgen dat er een gezonde balans is van verschillende pakketten op de diverse scholen. Indien leerlingen op een school dichtbij huis worden geplaatst,hebben zij minder reistijd nodig waardoor er meer tijd overblijft om te studeren. Het ministerie ziet dit als tijd- en kostenbesparend voor zowel de ouders als de leerlingen.
De geslaagde mulo-leerlingen, die zich op een VOS-school willen inschrijven, moeten op de school waar zij vandaan komen eerst een formulier invullen en aangeven naar welke type middelbare school zij willen gaan. Het formulier moet dan worden afgegeven aan de mulo-schooldirecteur. De schoolleiders zullen de gegevens van de geslaagde leerlingen dan digitaal afstaan aan de commissie. Vervolgens zal de commissie ervoor zorgen dat elke leerling wordt geplaatst op een school dichtbij zijn of haar woonadres. De leerlingen kunnen daarna contact opnemen met de school waar zij vandaan komen om te weten naar welke school zij zijn verwezen.
Indien leerlingen hun naam niet zien op de namenlijsten, kan er contact worden opgenomen met de commissie die gehuisvest in het gebouw van het MinOWC aan de Commewijnestraat.De commissie biedt de garantie dat elke student op een school geplaatst zal worden. Uitgaande van de verkregen informatie moeten er ruim 11.000 studenten worden geplaatst op een VOS-school.