‘Opsporingsstrategieën voldoen niet genoeg aan veiligheidsvraagstuk’

De waarnemend korpschef Antonio Chin, is van mening dat de huidige opsporingsstrategieën niet in voldoende mate voldoen aan het veiligheidsvraagstuk. Dit zei hij dinsdagavond tijdens zijn inleiding bij de lezing over criminaliteit, die georganiseerd was door de Kenniskring in het Lalla Rookh gebouw. Chin is van mening dat de criminaliteit in Suriname verder toeneemt en ook is er een duidelijke verruwing zichtbaar. De politie topman haalt aan dat naast de klassieke vormen van criminaliteit, zoals inbraken en berovingen, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van geweld en vuurwapens, er nu veel vormen zijn van moderne criminaliteit. Tot die categorie rekent hij mensenhandel, cybercrime en het smokkelen van drugs die grensoverschrijdend zijn. Chin is van mening dat wetten aangepast moeten worden, wil de regering effectief de diverse vormen van criminaliteit bestrijden. De steeds toenemende vormen van de moderne criminaliteit, zijn volgens hem het teken om over te gaan tot het verruimen van de wettelijke opsporingsbevoegdheden, om zo deze vormen van criminaliteit in te dammen.

Naar zijn zeggen moet er haast gemaakt worden om de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden aan te nemen en af te kondigen.

Gezien de politie er niet in slaagt om zelfstandig de criminaliteit in te dammen, is de hulp van de samenleving naar zeggen van Chin van groot belang voor succes. Daarom drukt hij de bevolking ook op het hart om alert te blijven, volgens hem kan criminaliteit met behulp van de samenleving teruggebracht worden. Ondanks het gebrek aan materiaal en de zware werkomstandigheden, doet de politie naar zeggen van de waarnemend korpschef er alles aan om de veiligheid in het land terug te brengen. Voor nu moet de nieuwe operatie ‘Tempo’ volgens Chin ervoor zorgen dat de criminaliteit teruggedrongen wordt. Ook zijn er nu maatregelen voor de aanpak van misstanden bij sociale media.

door Richelle Mac-Nack