Maatregelen tegen illegale bussen in planning

In de afgelopen periode is er een duidelijke toename aan illegale bussen te zien. Om makkelijk passagiers te kunnen werven, staan ze slechts enkele meters verwijderd van de standplaats van bepaalde particuliere busroutes. Dit fenomeen is in de afgelopen periode vooral te zien bij de particuliere busroute Paramaribo-Lelydorp (PL). Haast elke middag parkeren er ‘boro bussen’ op de hoek van de Ladesmastraat, waar de standplaats is van de PL-bussen, om passagiers te zoeken om hun rit richting Lelydorp te vervolgen. De legale bushouders kijken machteloos toe naar dit tafereel dat zich dagelijks afspeelt. De voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsing, zegt dat de bushoudersorganisatie niets hieraan kan doen, gezien zij de bevoegdheid niet heeft om zelf op te treden. De PLO heeft inmiddels er wel werk van heeft gemaakt om deze problemen door te spelen naar de desbetreffende instanties. Mahadewsing heeft samen met de contactpersonen van de PLO gesproken met de districtscommissaris om te kijken wat de mogelijke oplossing kan zijn voor dit probleem. Mahadewsing zegt dat er gesprekken zijn gevoerd met de districtscommissaris en met de politie, waarin gesproken is over de eventuele maatregelen die genomen kunnen worden tegen deze illegale bushouders.

“We kunnen zo niet verder, als er geen maatregelen worden genomen, blijf je maar aan de gang met deze boro bussen”, haalt de PLO-voorzitter aan.

Het hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Communicatie & Toerisme (OWC&T), Raoel Swedo, bevestigt dat er inderdaad maatregelen genomen zullen worden tegen bushouders die niet beschikken over een geldige vergunning. Volgens hem zullen deze bussen de lijnen niet meer kunnen aandoen, omdat de politie sterk zal optreden. Swedo benadrukt dat er nu veel meer controleurs zijn ingezet door OWC&T en als zij illegale rijders ontdekken, zal de politie direct ingeschakeld worden. Ook is hij van mening dat de legale bushouders, de eerste zullen zijn die het merken als er illegale bussen rijden op hun routes. Swedo benadrukt dat de wetten en regels er niet voor niets zijn. De politie zal ook in dit geval erop toezien dat de orde in de particuliere bussector wordt gehandhaafd.

door Richelle Mac-Nack