Behoefte aan beurzen en trainingen in China groot

Minister Yldez Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa), deelde mee dat er werk van wordt gemaakt om een unit in te stellen waar beurzen en trainingen beter gereguleerd kunnen worden. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, heeft tijdens een ontmoeting met vakministers extra aandacht gevraagd voor het uitbreiden van de beurzen die worden aangeboden door China, met name voor de technologische faculteit. Pollack-Beighle zegt dat er tot nog toe tien beurzen beschikbaar zijn gesteld voor Surinaamse studenten waarbij alle beurzen benut zijn geworden. China bood eerst 134 trainingen aan, maar heeft dat aantal verhoogd naar 200. Op dit moment staan er 400 aanvragen open. Dit geeft aan dat er nog meer behoefte bestaat aan trainingen en capaciteitsversterking, wat voor BuZa heel relevant is.

Gisteren bracht de assistent-minister van Buitenlandse Zaken in China, Qin Gang, een bezoek aan de BuZa-minister. Gang is op een tweedaags werkbezoek in Suriname en heeft in het kader daarvan diverse Chinese projecten bezocht. De ministers van Onderwijs, Handel, Industrie & Toerisme, Justitie & Politie, Volksgezondheid en Landbouw, Financiën, Gezondheidszorg, Veeteelt en Visserij, hebben ook aandacht gevraagd voor steun van China in hun sectoren.

Het bezoek van Gang is bedoeld om de samenwerking tussen China en Suriname verder te versterken.

De BuZa-minister gaf aan dat beide partners daar voordeel van hebben. “We zijn geen ‘underdog’ in de relatie met China, we worden ook niet zo gezien. Het is relevant dat we als land gezien worden als soevereine staat die haar eigen agenda kan bepalen en met de partner in discussie kan gaan.”

China is bereid om meer te doen op het gebied van educatie en het uitbreiden van trainingen. Er zijn heel wat projecten in uitvoering, onder andere op het gebied van infrastructuur (Dailian project, fase 4 gaat), gezondheidszorg (Wanica hospitaal) en gemeenschapsontwikkeling (het Sophias Lust gemeenschapscentrum). Ten aanzien van de operationalisering van het Wanica hospitaal, is er aandacht gevraagd voor kennis en expertise uit China welke inmiddels is toegezegd.

door Kimberley Fräser