WFU houdt rekening met tentamenperiode AdeKUS

De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) heeft hedenochtend besloten om haar acties voort te zetten, gezien niet alle leden hun salaris over de maand juli hebben ontvangen. Wel is het besluit genomen om de acties niet zo scherp te voeren als de voorgaande dagen, omdat de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zich in een tentamenperiode bevinden. De ondervoorzitter van WFU, Mahinder Kalicharan, zegt dat het personeel zijn medewerking heeft verleend om de tentamenwerken uit de kluizen te halen, zodat de geplande tentamens normaal voortgang kunnen vinden.

Het solidariteitsprincipe ‘samen uit, samen thuis’ is nog steeds van toepassing. Kalicharan zegt dat de leden vanmorgen bij de algemene ledenvergadering (alv) moesten tekenen zodat nagetrokken kon worden of er voor elke lid is gestort.

Volgens de ondervoorzitter van WFU is gebleken dat rekeninghouders van Republic Bank, Hakrinbank en De Surinaamsche bank (DSB), reeds hun salaris over de maand juli hebben ontvangen. Leden die rekeninghouders zijn bij de Finabank, Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Volkscredietbank (VCB) en de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo, hebben nog niet hun salaris ontvangen. Ook vandaag heeft een groot deel van de werknemers zich volgens Kalicharan begeven naar de bank, om te zien of hun gelden reeds gestort zijn.

Morgen komen de leden van WFU wederom bij elkaar, om te kijken hoe ver de zaken gevorderd zijn. Aan de hand daarvan zal er een besluit genomen worden, welke richting de werknemersorganisatie zal opgaan. De bibliotheek van AdeKUS is vanaf de actie van het personeel, ook gesloten.

-door Richelle Mac-Nack-