Jogi: ‘Te weinig lokale producten in pakket’

De president en ook verschillende ministers, hebben meerdere malen aangegeven, dat het belangrijk is om lokale producten te stimuleren. Dit om de druk op de wisselkoers te verlagen. In de voedselpakketten die vanaf 1 augustus verkocht worden in de verschillende ressorten tegen een gereduceerd bedrag van SRD 50, is dit niet te merken, want er zitten nauwelijks lokale producten in. Mahinder Jogi, VHP- parlementariër, gevraagd naar een reactie, geeft aan dat deze regering heel veel met de mond doet, maar dat er in de praktijk niets van terechtkomt. Jogi voert aan dat hij graag in plaats van aardappelen, aardvruchten, zou willen zien in het pakket. Volgens hem kunnen er meer producten in het voedselpakket vervangen worden door lokale producten. Hij vertelt dat de regering de agrarische productie wil verhogen, maar de Landbouwbank heeft ge-sloten. Ook het agrarisch kredietfonds wordt geëvalueerd, waardoor er ook daar niet geleend kan worden. Jogi merkt op dat er veel groenten worden geïmporteerd uit andere landen en dat de invoerrechten en heffingen hierop minimaal zijn.

Hij geeft aan dat het de taak van de overheid is om beleid te maken, zodat de lokale productie gestimuleerd wordt. Volgens Jogi zou de regering de invoerrechten en heffingen moeten verhogen en met die inkomsten de agrarische sector verder ontwikkelen. Hij legt ook uit dat het verhogen van de tarieven ervoor zal zorgen dat Surinamers het besluit zullen nemen om zelf groenten te gaan verbouwen, en dat zal ten goede komen aan ons land. Echter mist Jogi enige beweging van de regering om deze stap te ondernemen. Hij ziet integendeel dat de regering corruptie faciliterend bezig is, verwijzend naar onder andere de onderhandse koop van een asfaltplant en de onduidelijkheid van de Petro Caribe deal. De parlementariër geeft aan dat er een aantal mensen in ons land is dat groenten wil exporteren, maar niet de nodige ondersteuning van de overheid krijgt.

-door Johannes Damodar Patak-