Abdoel wil status weten van fiscale maatregelen

Amzad Abdoel (NDP) wil van de regering weten of er nog behoefte is om de nodige fiscale maatregelen te treffen en zo de inkomsten van de staat te verhogen. Tijdens de jaarrede zou president Desi Bouterse een aantal maatregelen genoemd hebben en de volksvertegenwoordiger wil weten of deze nog doorgevoerd worden.
“Op pagina 6 en 7 van de jaarrede, staat de verbruiksbelasting motorbrandstoffen, de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting, wegenbelasting en uitbreiding van de fiscale jurisdictie naar de exclusieve economische zone”, somde Abdoel op. “Is de behoefte er wel of ziet de regering van deze maatregelen af?” vroeg hij maandag in De Nationale Assemblee (DNA) bij de behandeling van het Ontwikkelingsplan. Het parlement heeft eerder enkele maatregelen voorgesteld, onder andere het verhogen van de belasting op grondhuur, heffingen op suikerwerken, extra boetes op leegstaande en niet onderhouden percelen. Hij wilde weten wat de zienswijze van de regering is hieromtrent. Volgens hem zegt de regering dat ze nu weinig ruimte voor het uitvoeren van beleidsmaatregelen heeft. Abdoel gaf aan, dat de voorstellen van lang terug dateren en wil graag weten waarom de maatregelen niet zijn uitgevoerd, aangezien de overheid dringend geld nodig heeft. De NDP-parlementariër stelde dat er ook andere maatregelen zijn die geen invloed hebben op de koopkracht, maar wel extra gelden binnen brengen voor de staatskas. Hij noemde het invoeren van de inwisselplicht, het instellen van een mini visumplicht en versnelde vergunning toewijzing, verkoopplicht aan de Centrale Bank van Suriname van 5-10 procent van de goudexport en de verhoging van concessiegelden en het vergunningenstelsel. Abdoel is benieuwd welke van deze zaken tenminste zijn voorbereid om uitgevoerd te worden. Een andere ontwikkeling waar de parlementariër ook duidelijkheid over wenst, is het feit dat ons land de eerste tranche van de lening van US-dollar 87 miljoen, moet terugbetalen aan het IMF. Zoals bekend, heeft ons land geen behoefte meer aan verdere hulp van fonds. Abdoel wilde weten hoe de afwikkeling hiervan is geregeld. De NDP’er zei niet vervelend te willen doen, maar benadrukte dat de voorgestelde maatregelen van groot belang zijn om de inkomsten van de staat te vergroten en de financiële positie te versterken.