Toename smokkelhandel

Bijna elke sector en elke importeur gaat gebukt onder de slechte economische situatie waarin het land zich bevindt, dus ook de importeurs en distributeurs van genotsmiddelen, voornamelijk van alcohol en sigaretten. De overheid heeft ervoor gezorgd dat de accijnzen op deze goederen binnen de kortste keren de lucht zijn ingegaan, echter met het noodlottig gevolg dat de markt overspoeld wordt door illegale dranken en sigaretten. Veel burgers maken hier dankbaar gebruik van. Terwijl importeurs en distributeurs machteloos toekijken hoe de markt wordt overgenomen door deze producten, is het merkwaardig dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, al enige tijd geen melding gemaakt heeft van de controles die zij regelmatig uitvoert. Bij die controles wordt er vooral op gelet of er in de winkels illegale producten verkocht worden, vervolgens worden deze producten in beslag genomen door het team dat de controles uitvoert. Echter wordt er door de afdeling van dit ministerie, dat bekend staat als de Economische Controledienst (ECD), niet aangegeven wat er met de producten gedaan wordt, die in beslag zijn genomen. Vermeldenswaard is dat zij in 2016 heel actief waren en bij winkelcontroles hebben zij vaker een grote hoeveelheid illegale sigaretten van het merk Tradition, in beslag genomen. Echter lijkt het erop dat de medewerkers van ECD geen controles meer uitvoeren, of het kan zo zijn dat ze wel gaan, maar hun ogen sluiten voor deze illegale producten. Dat er een toename is van de smokkelhandel in genotsmiddelen is eigenlijk in de hand gewerkt door deze regering. De mens is ingesteld om een oplossing voor elk probleem te zoeken, dus als de accijnzen buitensporig zijn, maar men toch gebruik wil maken van genotsmiddelen, gaat men proberen om het via andere wegen te krijgen. Het is nu meer dan duidelijk dat de smokkelaars heel goed daarop weten in te spelen. De vraag naar genotsmiddelen zal ook niet dalen, gezien men deze producten nu eenmaal graag gebruikt, bovendien zien veel mensen het als een middel om de crisis voor enkele momenten te vergeten.