Bouterse betrapt

NPS- voorzitter, Gregory Rusland tevens toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) tussen 2005 en 2010, zegt dat de regering Venetiaan bij vertrek in 2010 alle voorzieningen had getroffen voor behoud van de bauxietindustrie in ons land. President Desiré Bouterse heeft afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) de regering Venetiaan ervan beschuldigd dat BHP-Billiton, dankzij hen is vertrokken uit ons land, ondanks de investeringen die de multinational wilde plegen in de bauxietindustrie. De toenmalige minister van NH, legde uit dat begin jaren 2000, er een situatie ontstond waarbij er gesproken werd over het verkrijgen van mijnbouwrechten in het Bakhuysgebied door de bauxietmaatschappijen Alcoa/ Suralco en BHP-Billiton. De regering Venetiaan heeft toen besloten om de onderhandelingen te voeren met beide partijen samen. Rusland zei dat de multinationals toen besloten hadden om gezamenlijk op te trekken, maar dat de twee bedrijven niet altijd op dezelfde golflengte zaten en dat na bepaalde ontwikkelingen, de Alcoa besloten had om niet door te gaan met de onderhandelingen. Hij zegt dat BHP-Billiton eigen bauxietconcessies wilde hebben, omdat de bestaande van de Suralco waren. De BHP-Billiton had in de joint venture met Alcoa bij de productie van bauxiet,  55% aandelen en Suralco 45%. Bij de verwerking van bauxiet tot aluinaarde had Suralco 55% aandelen en BHP-Billiton 45%. Rusland zei dat Suralco interesse had in het winnen van bauxiet van het Nassaugebied, vandaar dat de regering Venetiaan besloten had om de onderhandelingen met BHP-Billiton voort te zetten. Hiervoor werd er een commissie in het leven geroepen van topdeskundigen, waaronder: Frank Playfair, Eddy Jharap, wijlen Ivan Kortram, Radjen Pahladsing, Marnie Daal, Alwin Baar e.a. De regering had toen zoveel mogelijk ingespeeld op de behoeften van de multinational, ook toen zij een overeenkomst wilden op basis van wetten van 1919 die allang achterhaald waren. De regering Venetiaan wilde toen wel de garantie dat werd vastgelegd dat het project direct uitgevoerd zou worden, en niet dat bij het verkrijgen van de rechten deze als reserve zouden dienen van de multinational. BHP-Billiton kon volgens Rusland deze garantie niet geven. Op een gegeven moment kwamen de vertegenwoordigers van de BHP-Billiton met een aanbod waarvan ze aangaven dat het finaal was. De commissie vroeg zaken nader te bekijken en de BHP-Billiton heeft toen afgehaakt. De Suralco aan de andere kant presenteerde toen een plan, waarbij zij richting het Nassaugebied zou gaan voor het ontginnen van bauxiet en het verwerken van aluinaarde te Paranam. Rusland zei dat de plannen hard waren en dat er zelfs een deskundige van Jamaica naar ons land is gekomen voor het project en de ontwikkeling van het Nassaugebied.

Voor de regering Venetiaan was het hoofddoel nog steeds behoud van de bauxiet/aluinaardesector in Suriname. De toenmalige NH-minister voerde aan dat volgens planning, dit project in 2012 in productie zou komen, waardoor de bauxietindustrie tot 2020 gegarandeerd was. Intussen zou de multinational kijken naar de mogelijkheden om bauxiet te ontginnen in West- Suriname. Volgens informatie waarover Rusland beschikt, heeft de Alcoa in 2012 steen en been geklaagd over het niet krijgen van response vanuit de regering Bouterse 1 voor het uitvoeren van haar plannen. Volgens Rusland is het vertrek van Suralco te danken aan de houding van die regering, omdat de multinational bij het uitblijven van response en het ontbreken van vertrouwen, besloten had haar productie af te bouwen. Op de opmerking van de president, dat de Afobakadam in 2003 voor USD 1 zou worden verkocht aan Suriname en president Venetiaan dat geweigerd zou hebben, zei Rusland dat dit bezijden de waarheid is. De NPS-voorzitter nodigde de president uit om middels documentatie aan te tonen, dat de Suralco dit formeel had aangeboden. De NPS zal op het juiste moment met een uitgebreide verklaring komen over de uitspraken van de president. Rusland zei dat er kamerbreed door DNA besloten is niet mee te gaan met de MoU van de regering in november 2015, terwijl nu de coalitie dat besluit verlaat en zich lovend uitlaat over diezelfde MoU die ze radicaal had afgewezen. “Er kunnen altijd gewijzigde inzichten zijn bij elke regering, maar dan dient men dat op een correcte wijze met DNA door te communiceren, en dat is in deze absoluut niet gebeurd”, zei hij. Intussen heeft ook ex- president Ronald Venetiaan de samenleving gewaarschuwd dat de Alcoa ons geen worst moet komen voorhouden en later zitten wij met de gebakken peren. Het is overduidelijk dat Bouterse zijn eigen fouten in de schoenen van de regering Venetiaan wil schuiven. Het is de regering Bouterse die bij haar aantreden de Suralco aan de kant heeft geschoven met als gevolg dat onze bauxietindustrie is komen stil te liggen. Foei toch, deze regering wil het volk verkeerde informatie geven, terwijl zij zelf het probleem is.