STATE FAILED

Een land kan door desastreus beleid van een regering, vervallen in totale chaos en anarchie en worden gekwalificeerd als een failed state, zoals we dat in Somalië hebben gezien. Een dergelijke situatie is ook ontstaan in Libië, na de val van Gadaffie. Gewapende bendes zijn nog steeds heer en meester in vele delen van dit Noord-Afrikaanse land en het is dan voor toeristen ook geen veilig land om heen te gaan. Een Amerikaanse ambassadeur verloor in Benghazi (Libië) onder het regiem van Obama, zijn leven toen een gewapende islamitische factie, een compound van de VS bestormde waar hij verbleef en in brand stak. Gelukkig konden de overige leden van de diplomatieke missie het land tijdig verlaten. Inmiddels zijn gewapende groepen van ISIS ook dit land binnengetrokken en zal het geweld nog enige tijd van zich laten horen. Het is geen gemakkelijke opgave om een land dat al als failed state gebrandmerkt wordt door het buitenland, weer op het rechte spoor te krijgen. Als de situatie in Venezuela onveranderd blijft, gaat dat land ook de kant van een failed state op. Hopelijk zullen de gewapende troepen in dat land zulks weten te voorkomen. Een land dat in een failed state verandert, heeft ook in vele opzichten gefaald en kan dan ook tal van tekortkomingen worden aangerekend. Dat het niet goed gaat in Suriname, weten we thans allemaal. Wij moeten met zijn allen ervoor zorgen dat wij niet belanden in een situatie die soortgelijk is aan die van Venezuela. De ouderen onder ons die de jaren ‘80 van de vorige eeuw hebben meegemaakt, weten precies waar Keerpunt op doelt: devaluaties, gierende inflatie, lege winkels en een zwaar aangetaste koopkracht, dat moeten we zeker niet meer hebben. Deze regering moet daarom een gewijzigd financieel, economisch en monetair beleid gaan voeren, dat gericht is op verhoging van de exportproductie. Hoe en wanneer ze dat op gang wenst te brengen, moet zij weten. Dat ze aanstalten moet maken ter verhoging van de productie en export, is haar enige uitweg om uit deze precaire toestand te komen. Alle andere zogenaamde oplossingsmodellen zullen niet helpen, vooral het op grootschalige wijze doorgaan met leningen zal dit land en zijn bevolking zeker niet helpen. Wat Keerpunt ook al geruime tijd stoort, is de houding van de regering door geen of zeer onvoldoende subsidie te verlenen aan kindertehuizen. Dit is gewoon een grove schande, aangezien het om bedragen gaat die binnen een begroting als klein geld kunnen worden gezien. Een minister die stiekem gaat kijken hoeveel geld een kindertehuis voor dubbel gehandicapte kinderen op de bankrekening heeft staan en op basis daarvan weigert geld te geven aan subsidie, moet zich diep schamen. De man heeft namelijk geen idee hoe de bedrijfsvoering in elkaar steekt en weet niet wat voor additionele kosten moeten worden gedekt met de liquiden die op de bankrekeningen worden waargenomen. Deze regering geeft wel tonnen uit aan absurd hoge salarissen voor mensen die op het Kabinet van de President zitten en eigenlijk nauwelijks wat uitvoeren . Ook schuift men elke maand minstens 8000 SRD naar een rekening voor een zelf geproclammeerde bisschop om voor de president te bidden. Ook een fufuru ex-minister van OW, krijgt nog steeds een abominabel hoog bedrag voor zijn niet duidelijk zijnde adviezen, terwijl de kinderen in de kindertehuizen kunnen stikken. En de minister die de portemonnee van staat beheert, betaalt al jaren de rekeningen van staat niet en toucheert maandelijks een afschuwelijk hoog bedrag en reist nog steeds de wereld rond op kosten van de belastingbetaler, maar geeft duidelijk geen zier om het lot van de kinderen in de tehuizen. Het is dan ook geen wonder dat steeds meer mensen in het geweer komen tegen deze attitude van de man op Financiën die nog steeds deel uitmaakt van de regering Bouterse II. Wij weten ook dat de Min. Fin. uit rancune bepaalde personen en bedrijven al jaren weigert uit te betalen, terwijl ze goederen hebben geleverd aan Lanti en diensten aan deze zelfde overheid hebben bewezen. Er dient hier een einde aan te komen. De minister doet er daarom goed aan ten spoedigste de subsidies aan de kindertehuizen over te maken.