‘Peneux geeft goed voorbeeld hoe het niet moet

De recente uitspraken van Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) tegen professor Henry Ori heeft voor enorme kritiek gezorgd uit alle hoeken van de samenleving. Dinesh Parag, jeugdparlementariër van het district Wanica, geeft met alle respect naar de minister aan, dat Peneux een goed voorbeeld is voor de jeugd van hoe het niet moet. Hij vraagt zich af als de minister wel weet wat waarden en normen zijn. Parag keurt het ten strengste af dat een minister, nog wel van het MinOWC, die een voorbeeldfiguur dient te zijn voor een ieder in het land, zich op zo een wijze heeft uitgelaten. Het feit dat Peneux zijn verontschuldigingen heeft aangeboden, is volgens de jeugdparlementariër niet voldoende, omdat de minister volgens Parag een beeld schept dat men vandaag kan schelden en schreeuwen en morgen gewoon sorry kan zeggen. Hij adviseert Peneux om correct en op een beschaafde manier te praten. Parag die tevens ondervoorzitter is van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP), zegt dat er in parlementsverband nog niet is vergaderd over deze kwestie. Hij vertelt dat het waarschijnlijk wel een agendapunt zal worden bij de eerstvolgende bijeenkomst van het NJP. Intussen hebben de Bond van Leraren (BvL), de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), de politieke partij DOE en andere individuele personen, geëist dat Peneux aftreedt als minister. Parag zegt dat hij nog niet zover is dat hij dezelfde mening deelt. Hij benadrukt wel, dat Peneux kan opstappen als er geen positieve verandering komt in zijn gedrag. Over het functioneren van de minister vanaf zijn aantreden zegt Parag dat het altijd beter kan. De slagingspercentages van de verschillende scholen zullen volgens hem uitwijzen als de minister zich daadwerkelijk voldoende heeft ingezet voor het onderwijs. Of de stakingen van de leerkrachten effect zullen hebben op het aantal geslaagden, kan volgens de NJP’er van scholier tot scholier verschillen. Hij legt uit dat de ene scholier de stakingen heeft gezien als een motivatie om zich extra in te zetten voor de examens, terwijl een andere scholier de stakingen als een demotivatie heeft ervaren. Volgens Parag is het nu wachten op de examenuitslag van de verschillende scholen.

-door Johannes Damodar Patak-