Weigering van Kanhai voor PG-functie wijs besluit’

Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat president Desiré Bouterse, Irvin Kanhai, raadsman van Bouterse in het 8 Decemberstrafproces gevraagd heeft om de functie van Procureur-Generaal (PG) te bekleden. Dit gebeurde voordat de president de resolutie waarin hij het vertrouwen in PG, Roy Baidjnath Panday opzegt, had ingetrokken. VHP-parlementariër, Mahinder Jogi naar een reactie gevraagd, geeft aan dat hij dit ook heeft vernomen uit zijn bronnen. Hij vertelt dat hij tevens heeft vernomen dat Kanhai geweigerd heeft de functie van PG te accepteren. Hij noemt dit een wijs besluit van Kanhai en zegt dat Kanhai heeft getoond dat hij over wijsheid beschikt. Jogi voert aan dat indien Kanhai de functie van PG zou accepteren, er chaos zou ontstaan binnen het 8 Decemberstrafproces. Na een lawine van kritiek, heeft de president de resolutie waarin hij het vertrouwen in de PG opzegt, ingetrokken. Jogi merkt op dat Bouterse hiermee wijs heeft gehandeld, maar hoopt niet dat Bouterse met een andere manier komt om te interveniëren in het 8 Decemberstrafproces.

-door Johannes Damodar Patak-