VERHOGING INSCHRIJFGELDEN TERECHT?

Dit jaar zijn studenten wederom op het laatste moment geconfronteerd geworden met verhoogde inschrijfgelden voor het middelbaar onderwijs, hbo en de universiteit. Alsof er niets aan de hand is, laat het ministerie van Onderwijs, weten dat de inschrijfgelden verhoogd zijn. Het lastige hiervan is dat de nieuwe inschrijfgelden in juli bekend worden gemaakt, terwijl de studenten zich al in augustus moeten inschrijven of herinschrijven. Gezien de slechte economische situatie waarin velen verkeren, is een verhoging niet erg welkom. Maar ondanks dat, heeft het ministerie besloten de inschrijfgelden de lucht in te laten gaan. Helaas heeft ze niet eraan gedacht om deze maatregel vroegtijdig door te spelen, zodat degenen die het niet zo breed hebben, in aanloop naar de inschrijfperiode, alvast het geld kunnen sparen. Daarnaast heeft het ministerie ook niet eraan gedacht om het onderwijsniveau te verbeteren. Ook denkt het ministerie er niet aan dat een grote groep docenten onbevoegd voor de klas staat. Vooral op de Anton de Kom Universiteit zijn er tal van docenten die niet bevoegd zijn om colleges op universitair niveau te verzorgen. Zelfs eerstejaarsstudenten merken op, dat sommige docenten niet gekwalificeerd zijn voor het werk. Studenten vragen zich dan af waarom zij meer moeten betalen als het niveau niet optimaal is. Met het steeds verhogen van de inschrijfgelden, maakt het ministerie van Onderwijs, het heel moeilijk voor de studenten, vooral als ze nog niet werken. Ja, dan kan er wel gezegd worden dat studenten de mogelijkheid hebben om een studielening aan te vragen, zodat ze toch hun studie kunnen afmaken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want veel studenten wachten nu al langer dan zes maanden op een goedkeuring van de Nationale Ontwikkelingsbank, die belast is met het verstrekken van studieleningen aan studenten op universitair en hbo-niveau. Sommigen hebben zelfs de hoop al opgegeven op deze financiële injectie die ze kan helpen om hun studie af te ronden. De overheid moet ook serieus gaan kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, men is wel bereid te betalen, maar dan moet het onderwijs op niveau zijn.