‘Sterk korps ontbreekt nu de criminaliteit toeneemt’

Het Korps Politie Suriname (KPS) is volgens de VHP-volksvertegenwoordiger tevens voormalige politiecommissaris, Krishna Mathoera, een belangrijk orgaan, dat moet zorgen voor rust en veiligheid in het land. Maar de parlementariër is van mening dat Suriname nu een sterk korps ontbeert, wat  mede komt door de slechte aansturing op het hoogste niveau. Mathoera zegt, dat  gezien de ad interim minister, Ferdinand Welzijn, twee ministeries moet beheren, er volgens haar geen nieuwe beslissingen genomen zullen worden om bepaalde problemen op te lossen. Ze zegt dat de minister zich alleen erop richt om lopende zaken af te handelen. Volgens haar is er een minister nodig die zich zal verdiepen in de materie. “Maar dit ministerie zit al zo lang zonder een minister, blijkbaar is het geen prioriteit van de regering”, merkt Mathoera op.

Ze wijst op de problemen tussen de politiebond en de leiding van het KPS, die tot nog toe niet zijn opgelost.

“De meeste van deze problemen hebben te maken met bevorderingen, verstoorde werkverhoudingen en de achterstallige rechtspositie van politieagenten. Ook is er een duidelijk verschil in de visie van de politiebond en de leiding van het korps. Hoewel de politiebond op punten heeft gewezen betreffende de overuren, detachering, sporttest etcetera, is geen van die punten opgepakt door de leiding”, benadrukt de voormalige politiecommissaris.

Gezien de korpschef haar functie heeft neergelegd, is het KPS verder verzwakt en hoewel er al ruim drie maanden verstreken zijn, heeft de regering volgens Mathoera nog niet aangegeven welke maatregelen getroffen zullen worden om het KPS weer te versterken.

De ex-politiecommissaris haalt aan dat de burgers het gelag moeten betalen. “Burgers worden elke dag slachtoffer hiervan. Burgers moeten kunnen rekenen op de politie, op hun klantvriendelijkheid, snelle respons en juiste informatie, maar dat gebeurt niet, hieraan kan je zien dat het niet goed gaat binnen het KPS”, aldus Mathoera. Volgens haar geven de situaties waarmee politieagenten te maken hebben in de praktijk, aan hoe slecht het binnen het KPS gaat. Als voorbeeld haalt ze een geval aan waarbij een persoon die betrokken is geweest bij een aanrijding, van het ene politiebureau naar het andere werd gestuurd, alleen om een schaderapport te krijgen. Mathoera benadrukt dat dit helemaal niet mag gebeuren. Volgens haar doen de politieagenten hun best om de samenleving van dienst te zijn, maar heeft de situatie binnen het korps ook invloed op hen. Ze is van mening dat de regering niets probeert te doen, om deze problemen tot het verleden te laten behoren.

-door Richelle Mac-Nack-