‘Regering leeft op grote voet, terwijl volk moet bezuinigen’

Ex- minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, is terug in zijn oude functie als directeur van het Kabinet van de President met behoud van zijn ministersalaris en met alle emolumenten die een minister krijgt. NPS-parlementariër Patricia Etnel gevraagd naar een reactie, zegt dat de regering op grote voet blijft leven, terwijl de bevolking geleerd wordt om te bezuinigen. Zij benadrukt dat elke burger zich diep schaamt wanneer die kijkt naar de manier waarop de regering politieke vrienden accommodeert. Etnel benadrukt dat het aanstellen van Van der San met een ministersalaris absoluut niet geaccepteerd kan worden, vooral niet tegen de achtergrond van de behandeling van de Anticorruptiewet in De Nationale Assemblee (DNA). Etnel herinnert zich dat Van der San in zijn korte periode als minister respectloos was tegen DNA. Volgens haar had de regering dit helemaal niet moeten doen, omdat het een grote schande is. Zij geeft aan dat het overduidelijk is dat deze regering zich niet bekommert om het volk, maar slechts om zichzelf. Onlangs heeft de NDP-voorzitter, Desire Bouterse, Etnel beschreven als te zijn atibrong tijdens de feestvergadering van de NDP in Para. “Niemand gaat een stok gooien in een boom als die geen vruchten heeft”, aldus de reactie van de parlementariër. Zij is van mening dat Bouterse zich bezig moet gaan houden met de ontwikkeling van het land en niet met haar, omdat zijn uitspraken haar alleen maar populairder maken. Etnel geeft aan nooit gezegd te hebben dat zij tegen voedselpakketten is. Zij legt uit dat de regering tot nog toe geen armoedegrens kan bepalen en dat zij het woord armoede niet eens heeft omschreven. Etnel voert aan dat het voedselpakkettenproject niet door de regering moet worden uitgevoerd, maar door de voedselbank in samenwerking met de Paho. Integendeel merkt zij op dat de regering zich bezighoudt met pakketten in plaats van scholing. Bouterse moet volgens haar opvoedend en pedagogisch zijn, in plaats van dat hij zomaar uitspraken doet op een podium.

-door Johannes Damodar Patak-